Marconi TF 2304 modulationsmätare

Detta instrument från 1977 mäter AM-modulering i procent och FM-deviation i kHz inom frekvensområdena 9-12,5 MHz och 18-1000 MHz. Om insignalen uppgår till minst 50 mV söker mätaren upp frekvensen och låser den medan mätning pågår. Det handlar om en superheterodynmottagare med mellanfrekvens 400 kHz vars lokaloscillator sveps mellan 8,6 och 12,1 MHz med en ramposcillatorspänning till kapacitansdioder. När skillnadsfrekvensen hamnar i MF-passbandet stoppas svepet och en frekvenshållande krets träder i funktion. Oscillatorsignalen klipps så att ett stort antal övertoner alstras ända upp i UHF-området med allt bredare frekvensområden som gränsar till varandra. Om insignalen överstiger 1 volt tänds en varningslampa som anger att en inbyggd dämpsats ska aktiveras. Uttag medgör att modulationen kan granskas med oscilloskop. Instrumentet kan strömförsörjas med tillvalet intern 21 V Ni-Mh ackumulator, 18 celler i serie som laddas eller underhållsladdas.

Min mätare fyndades på radioloppis för 50 kr men då i trasigt skick. Felet var ett avbrott i en tunn tråd i en symmetritransformator till diodblandaren, troligen orsakat av att limklicken som höll transformatorn till kretskortet är frätande.

Åter till Tekniskt-sidan