Signalgenerator Marconi TF 801B

30 kg generator för 25 kr, den hemsläpades från loppis men får stå på garagegolvet tills den behövs (om det uppstår behov). Denna modell är från 1955, priset då saknar jag uppgift om men den förbättrade D-modellen kostade 6620 kr år 1962. Apparaten är klart inspirerad av HP 608 som kom redan 1950. Frekvensomfånget sträcker sig mellan 12-470 MHz i fem band med AM-modulering och utspänning från 0,1 uV-1 V. Mitt exemplar har nog varit lite använt för det fanns knappt något damm i lådan och rören ser fräscha ut. Det enda jag behövde göra var att byta två kondensatorer i 1 kHz-oscillatorn för att få igång den.

Den stora cirkulära skalan ger god inställningsnoggrannhet och avstämningsratten har en krage med kalibreringsstreck för interpolering. På det lägsta området betyder det 5 kHz mellan strecken och på det högsta 100 kHz. Bandomkopplaren måste roteras 1,2 varv mellan varje område, en ovanlighet. Med hjälp av övertoner från en 5-MHz kristalloscillator kalibreras skalan när hörtelefon ansluts. Utspänningen justeras med kontinuerlig vridning på dämpsatsen, inga omkopplarsteg där alltså. På panelen finns en ratt för finavstämning av bufferstegets anodkrets, den behöver man vrida på för maxutslag efter frekvensbyte. Med en annan ratt justerar man signalnivån till ett referensmärke så att dämpsatsens skala stämmer. Det varierar upp till 8 dB inom ett band, så en frekvensändring kräver inställning av tre rattar, opraktiskt om man ska svepa filter.

En titt på den tekniska uppbyggnaden visar att oscillatorröret är en skivtriod TD03/10 och bufferröret en dubbeltetrod QQE02/6 i push-pullkoppling. Bandomkoppling sker med två karuseller vars kompletta resonanskretsar kopplas kapacitivt till rören och eftersom vridkondensatorernas rotor endast kopplar de två statorsektionerna till varandra finns inga HF-bärande mekaniska kontaktytor som kan oxidera. Frekvensområdena är 12-24, 24-48, 48-110, 110-260 och 260-470 MHz. Modulationen sker i styrgallret på buffersteget och den negativa halvperioden av LF-signalen begränsas av en rördiod EA76. Uttag finns för yttre modulation, även pulsad sådan. Ett 6AS6 utgör kristalloscillator och blandare, vars svävningston förstärks till hörtelefonnivå av modulationsindikatorröret 12AT7. I sinusoscillatorn på 1 kHz sitter ett 6C4 och den stabiliserade nätdelen innehåller 5R4, 6AS7, KT66, 6AK5 och 5651.

Jag har gjort två mätningar av frekvensstabiliteten och därvid jämfört med Radiometer MS27. Först mätte jag på 50 MHz från kallstart, efter en timme hade frekvensen sjunkit 50 kHz. Den andra gången började jag mätningen på 144 MHz efter en halvtimmes uppvärmning, då hade frekvensen efter en timme sjunkit 64 kHz. Det behövs en keramisk kondensator med negativ temperaturkoefficient vid oscillatorröret.

Skärmningen är effektiv, generatorn läcker inte, så man kan mäta mottagarkänslighet med lägsta signalnivå. Även om frekvensdriften är irriterande hade det varit synd att låta detta instrument sluta sina dagar på metallskroten.

Åter till Tekniskt-sidan