En samling variabla HF-oscillatorer som jag har byggt, varav somliga kom till användning.

Kanalväljare för UHF-bandet skulle förses med större skiva.
Kuggväxeln ger 100 kHz per rattvarv, för mycket för min smak.
VFO för 5.0-5,5 MHz med parallella sektioner. JFET-oscillator till vänster, förstärkare med lågpassfilter till höger därom.
Samma koppling men med 75 pF Jackson vridkondensator används i nedanstående två apparater.


VFO för 5,0-5,5 MHz till SB-102 med kuggväxel och skalskivor från USA-surplus. Även denna ger 100 kHz per rattvarv men har god inställningsnoggrannhet. VFO för 5,0-5,5 MHz till HW-100 med planetväxel och skiva från Marconi radiogrammofon från 1939. Skivan täcker 50 kHz med 11 kHz per varv på yttre ratten och rätt område markeras med lysdioder som styrs av UAA170 och potentiometer på kondensatoraxeln. Inuti. 

 

VFO för 5,0-5,5 MHz till HW-101. Kuggväxel med vridkondensator kommer från Kenwood TS-700 där den täcker 1 MHz. Den inre ratten ger 50 kHz per varv och den yttre 12,5 kHz. Höljet är provisoriskt och det finns risk för att det förblir så men ett indexstreck ska tillkomma.  

Åter till Tekniskt-sidan