Programkällor

Det började med en Tandberg 64 bandspelare år 1964 som var enda musikkällan tills jag år 1978 köpte en skivspelare Pioneer PL12. Inte förrän 1987 skaffade jag mig en kassettbandspelare och den första cd-spelaren kom i huset 1995. Jag har alltså en rejäl eftersläpning i teknikutvecklingen och vinylskivor, rullband och kassettband används fortfarande regelbundet som komplement till cd-växlaren. Här visas vad jag har förbarmat mig över på loppis när priset inte nämnvärt överstiger en hundralapp och ibland bara hälften. Det har roat mig att hitta uppgifter om ålder och nypris.

Tandberg 64X rörbestyckad rullbandspelare från 1966 har korsfältsmagnetisering för bästa frekvensomfång, tillåter lyssning före och efter band vid inspelning och ger möjlighet till eko. Ingångar finns för högohmig mikrofon och radio och inspelningsnivån indikeras med "magiska ögon". Utsignalen är endast avsedd för extern förstärkare. Jag köpte bandspelaren på auktion för 100 kr år 2010 och den är staplad ovanpå min Tandberg 64 (utan X) från 1964 som jag då betalade ca 1200 kr för även om riktpriset var 1458 kr. Den senare X-modellen var dyrare, ca 1700 kr.
Frekvensomfånget på mellanhastigheten är för modell 64 10 kHz och för modell 64X 14 kHz, signal/brus-förhållandet är för den sistnämnde 10 dB bättre.

 

Tandberg 3400X rullbandspelare från 1974 då den kostade ca 2600 kr. Ingångar finns för mikrofon, radio och pickup. Den har korsfältsmagnetisering, lyssning före och efter band vid inspelning, inbyggd förstärkare med 2x15 W i 4 ohm och urkopplingsbara högtalare i gavlarna. Jag köpte den i second-handbutik år 2006 för 100 kr och har bytt drivremmen. Frekvensomfånget på mellanhastigheten är 16 kHz.

 

Grundig TK 145 de luxe från 1967 tillhör inte hifi-klassen, den används med stora rundradioapparater från andra halvan av 1950-talet. Det är en fyrspårs rörbestyckad monobandspelare med 9,5 cm/sekund som tar 6-tumsspolar och har inbyggd högtalare med max 2 W effekt. Man kan välja mellan manuell inspelningsnivå med EM87 "magiskt band" eller automatisk nivåkontroll med två tidskonstanter. Ingången är anpassad för kristallmikrofon och utgångar finns för hörlurar och yttre högtalare. De två spåren på varje sida kan sammankopplas för återgivning av stereoinspelningar till mono. Specifikationen anger frekvensområde till 12 kHz och dynamikomfång bättre än 45 dB. Mitt pris var 100 kr på loppmarknad år 2018, ursprungspriset får bli en gissning: kanske 750 kr.

 

Technics RS-B10 kassettbandspelare från 1984 kostade ursprungligen 1300 kr. Det har Dolby B, val för kromdioxid- och metallband och mikrofoningång. Jag betalade 50 kr på loppis.

 

Technics RS-M24 är ett kassettdäck från 1980 och kostade då 1500 kr. Det har Dolby B och omkoppling för kromdioxid- och metallband och även för de ovanliga ferrokrom-banden. "Rewind auto play"-finessen innebär att uppspelning startar automatiskt efter återspolning. Mikrofoningång finns. Jag gav 50 kr på loppis år 2003.

Technics RS-5 som kostade 1730 kr år 1982 använder samma mekanism som M24 och är snarlik ovanstående med undantag för att ferrokromläget saknas. Formatet är valt för att passa i en stapel och en uppfällbar kontakt på ovansidan av däcket gör då yttre signalkablar obehövliga. Jag gav 20 kr på loppis år 2015.

 

JVC TD-X335 från 1990 kostade då 2020 kr. Det har Dolby B och C, automatisk omkoppling för kromdioxid- och metallband och HX Pro-teknik. Vid inspelning kan förmagnetiseringen ställas manuellt. Manövreringen är relästyrd. Mikrofoningång saknas. Jag gav 60 kr år 2016.

 

Philips F3538 "Sound processor" från 1983 har förutom fem tonkontroller även 80 ms efterklang med omkopplaren "Dimension". Den kan även tillföra en sorts fasvridningseffekt av variabel styrka för ökad stereoverkan. Sådana "finesser" är naturligtvis onödiga utom för den leksugna och dit hör även inkopplingsbara ljuseffekter på skärmen. Apparaten kostade ursprungligen 1895 kr, jag gav 40 kr i second-handbutik år 2016.

 

Kenwood KX-42B är ett kassettdäck från 1985, priset då var 2000 kr. Det har Dolby B och C och omkoppling för kromdioxid- och metallband. Med musiksökning DPSS hittar man de tysta luckorna mellan låtarna. Inspelning kan startas med externt tidur. Mikrofoningång finns. Loppispriset var 75 kr år 2009 och nu sitter det i en gammal radiogrammofon istället för den trasiga skivväxlaren.

 

Kenwood KX-4520 är från 1990 och jag gissar att priset låg runt 2400 kr. Det har Dolby B och C, automatisk omkoppling för kromdioxid- och metallband och HX Pro-teknik. Ett dubbelt tonhuvud medger lyssning före och efter band vid inspelning (A/B-test). Automatisk optimering av förmagnetiseringen kan göras för bästa kvalitet på det använda bandet. Bandföringen görs stadig tack vare dubbla drivaxlar och kapstanhjul. Mikrofoningång saknas. Räkneverket visar tid och timerläge medger start från yttre tidur. Däcket har två motorer, manövreringen är relästyrd men fjärrkontrollen medföljde inte mitt second-handfynd för 40 kr år 2016. Drivremmen behövde bytas.

 

Fisher CR-W873 från 1987 med ursprungligt pris ca 2200 kr är ett dubbelkassettdäck, varav det ena är för enbart avspelning och det saknar räkneverk. När däck 2 har spelat en sida färdigt fortsätter däck 1. Apparaten har Dolby B och C, möjlighet till musiksökning (dvs. stopp vid pauser) på däck 2 men ingen mikrofoningång. Bandtyp avkännes automatiskt. Snabbkopiering kan göras och både inspelning och avspelning kan styras av tidur i nätledningen. Detta var ett second-handfynd för hundralappen år 2013, jag ville ha den till min Fisher-förstärkare.

 

Fisher CR-W223 från 1987 är ett dubbelkassettdäck med Dolby B varav det ena är för enbart avspelning och det saknar räkneverk. När det ena däcket har spelat en sida kan det andra fortsätta automatiskt. Däck 1 avkänner bandtyp automatiskt, för däck 2 görs valet manuellt. Snabbkopiering är möjlig, mikrofoningång och hörlurskontakt saknas. Kassettdäcket som drivs med 16 V AC tillhör ett Fisher-paket inköpt år 2016.

 

Yamaha K-140 är ett kassettdäck från 1986 som då kostade 2000 kr. Det har Dolby B och omkoppling för kromdioxid- och metallband. Lyssning "cue review" kan göras under snabbspolning. Mikrofoningång saknas. Jag gav 50 kr år 2010.

 

Yamaha KX-300 kostade 2000 kr år 1988. Det har Dolby B och C och automatisk omkoppling för kromdioxid- och metallband. Vid inspelning kan ett MPX-filter för 19 kHz väljas när man spelar in från FM-radio. Mute-knappen skapar en 4-sekunders lucka vid inspelning, detta för att man ska hitta avsnitten med Seach-knappen vid avspelning. Intro-funktionen spelar 15 sekunder i början av varje avsnitt. Med repeterfunktionen aktiverad returspolas bandet och spelas upp igen, upp till åtta gånger, och det går även att välja ett visst avsnitt för repetitionen. "Play trim" fungerar som diskantkontroll som kan kompensera återgivningen hos band inspelade på annan maskin. Förmagnetiseringen vid inspelning kan justeras med "Bias". Med Timer aktiverad kan inspelning startas av ett externt tidur. HX Pro-teknik justerar förmagnetiseringen automatiskt vid inspelning utifrån signalens karaktär, något som förbättrar diskantkurvan. Som synes har denna apparat fler funktioner än ett standarddäck men mikrofoningång saknas. Jag betalade 60 kr i second-handaffär år 2012, men då medföljde inte fjärrkontrollen som behövs för Intro-finessen. Den till KX-W952 går emellertid även här.

 

Pioneer CT-449 kostade 2500 kr år 1991. Det har två motorer med logikstyrning, Dolby B och C och HX Pro-teknik. Räkneverket med elektronisk visning är omställbart mellan löpnummer- och tidvisning men tidvisningen fungerar inte under snabbspolning, bara för inspelade avsnitt. Avkänning sker automatiskt för normal-, kromdioxid- och metallband. Pilottonsfilter MPX inkopplas automatiskt i samband med Dolby. Med "Auto BLE"-knappen intryckt optimeras förmagnetisering, inspelningsnivå och frekvenskorrigering för den kassett som används. Musiksökning kan ske framåt eller bakåt, och med knappen "Blank search" letas ett tomt avsnitt om minst 12 sekunder upp. En knapp lägger in en 4-sekunderslucka mellan varje avsnitt och en annan knapp expanderar det visade området för nivåkontroll. Omkopplare finns för användning med yttre tidur. Till en Pioneer cd-spelare kan en sladd kopplas som medger synkroninspelning från den, det fungerar även då cd:n spelar från en programmerad lista. Med Repeat-omkopplaren aktiverad spelas en bandsida max 16 gånger. Mikrofoningångarna sitter på baksidan. För detta kassettdäck betalade jag 60 kr i second-handbutiken år 2012.

 

TEAC V-530X är ett däck från 1985 med två motorer, logikstyrning, Dolby B och C och alternativ brusreduceringsteknik dbx typ II som dock aldrig fick någon vid spridning. Normal-, kromdioxid- och metallband identifieras automatiskt och förmagnetiseringen kan finjusteras vid inspelning. Räkneverket med elektronisk visning är omställbart mellan löpnummer- och tidvisning men tidvisningen fungerar inte under snabbspolning, bara i Play- eller Record-läge. Musiksökning "CPS" letar upp pauser i inspelningen. Med yttre tidur kan avspelning eller inspelning startas automatiskt. På fronten sitter ingångar för mikrofon och utgång med volymkontroll för hörlur. Detta kassettdäck som en gång kostade 2835 kr köpte jag i second-handaffär år 2016 för 50 kr, mest för att jag har en TEAC förstärkare.

 

Yamaha KX-W952 är ett dubbelkassettdäck i toppklass, priset var därefter: 5000 kr år 1991. Båda däcken har fulla funktioner med två motorer var, är logikstyrda, har Dolby B och C, räkneverk med tidvisning, automatsökningsfunktion och med "Play trim" kan diskantåtergivningen justeras. Dolby HX Pro justerar inspelningens förmagnetisering automatiskt utefter signalkaraktären. Med "autoreverse" och "relay" aktiverade får man upp till 180 minuter sammanhängande speltid. I likhet med en cd-spelare finns en "intro scan"-funktion för 15 sekunder av varje avsnitt och programmeringsfunktion för spelning av upp till 15 valda avsnitt i önskad ordning. Inspelning kan ske med hjälp av externt tidur. Vad som saknas är mikrofoningång. Jag gav 200 kr inklusive fjärrkontroll på auktion år 2002.

 

Yamaha CD-X5 av årsmodell 1987 kostade då ca 2600 kr, cd-spelare var dyra de första åren. Jag använder den i en radiomöbel från 1950-talet och gav 50 kr på loppis.

 

Pioneer PD-X88 från 1987 kostade 25 kr i second-handbutiken. Uttag för hörlurar saknas.

 

JVC XL-V142 är en cd-spelare från 1991 som då kostade 1600 kr. Den är stor, 43,5 cm bred, jämfört med det vanligare 36 cm-formatet. Spelaren var en gåva år 2016.

 

Fisher AD-931R kostade 2415 kr år 1987 och medföljde mitt Fisher-paket år 2016. Den kan fjärrstyras via förstärkaren eller direkt. Utgång för hörlurar saknas.

 

Philips CD230 kostade 1500 kr år 1990. Den har Scan-funktion för 10 sekunder av varje spår. Uttag för hörlurar saknas. Second-handpriset år 2012 var 50 kr.

 

Philips CD 720 var min första cd-spelare år 1995 och den kostade 1060 kr med fjärrkontroll. Med Scan-funktionen spelas 10 sekunder av varje spår. Jag har behövt byta den gummirem som driver släden.

 

Kenwood DP-47 cd-spelare från 1988. Jag köpte min i second-handbutik för 30 kr år 2016. Den saknar utgång för hörlurar.

 

Pioneer PD-Z73T är en dubbel cd-spelare från 1989 och kostade då 1900 kr. Utgång för hörlurar saknas. Apparaten var en gåva år 2016.

 

Sony CDP-C365 är en cd-växlare för fem skivor och kostade 2800 kr år 1993. Skivorna ligger på en roterande horisontell tallrik, varför apparatens djup är ganska stort. Jag köpte den i second-handaffär för en hundralapp inklusive fjärrkontroll år 2004. Uttag för hörlurar saknas.

 

Philips CDC 486 är en cd-växlare från 1989 med magasin som rymmer sex skivor och kassetten åker hiss vid val av skiva. Även Pioneer hade växlare med det systemet och jag har räddat en kassett från en skrotad sådan. Nypriset låg i intervallet 2500-2800 kr men jag gav en femtiolapp i second-handbutiken år 2005.

 

Onkyo DX-C390 tillverkad 2004 är en cd-växlare som rymmer sex skivor på en roterande tallrik. Jag hejdade föregående ägare just när han skulle kasta den, motiveringen var att den bara hoppade mellan skivspåren. Efter att jag gjort rent laserlinsen fungerar den perfekt, dock har jag inte fjärrkontrollen som behövs för att programmera spellista. Apparaten klarar MP3-format och man kan byta skivor medan en spelas. Utgång för hörlurar saknas. Djupet är hela 45 cm, 13 cm mer än ovanstående CDC 486 så spelaren passar inte på alla hyllor. Priset år 2012 var 3090 kr.

 

Pioneer PD-M426 är en cd-växlare från 1997 med ett magasin som tar sex skivor, samma typ som används i Philips CDC-486. Den har Random- och HiLite-funktioner men saknar uttag för hörlurar. Priset år 2014 var 50 kr i second-handbutiken, men då medföljde inte fjärrkontroll. Den jag har till 25 cd-växlaren fungerar även till denna.

 

Pioneer PD-M503 cd-växlare från 1994 skiljer sig från ovanstående M426 genom att den har uttag för hörlurar men inte är utrustad för fjärrkontroll. Originalpriset var 3200 kr.

 

Pioneer PD-F606 cd-växlare för 25 skivor från 1997, programmerbar för 99 titlar. Cd-enheten löper på skenor bakom skivorna och en griparm tar skivan och sätter den på plats. Med funktionen Hi-Lite spelas antingen 10 sekunder en minut in på varje skivspår på en skiva eller 10 sekunder av första spåret på varje skiva. Utgång för hörlurar saknas. Detta exemplar saknar en plastbit under plexiglashuven men det inverkar inte på funktionen. Mitt pris var 125 kr i second-handaffär år 2012. Jag har också en praktiskt taget identisk men ett år äldre PD-F605, köpt på auktion år 2002 för 600 kr men då medföljde fjärrkontrollen.

 

Pioneer PD-F25 cd-växlare från 1996 är bara hälften så bred som den ovanstående men rymmer ändå 25 skivor. Blixtbilden visar hur de är ställda. Det som har tagits bort är programmerings- och Hi-Lite-funktionerna från panelen men de nås med fjärrkontrollen. Jag gav 100 kr i second-handbutik år 2007, visserligen utan fjärrkontrollen men jag kan använda den som hör till 605-an.

 

Sony MDS-JE500 minidiskspelare av årgång 1997 och då med prislapp över 3000 kr. Jag gav 50 kr inklusive fem skivor i second-handbutik år 2012, men ganska snart slutade inspelningsfunktionen att fungera så jag köpte en likadan komplett med fjärrkontrollen för 500 kr år 2017 och två år senare ytterligare en komplett på loppis för 300 kr. De används för inspelad musik från grammofonskivor.

 

Garrard SP25 Mk IV från 1974 är en mellanhjulsdriven skivspelare med tre hastigheter och automatisk nedsättning av tonarmen. Pickupen är en Philips GP401 och bullervärdet anges till -55 dB vilket är typiskt för budgetmodeller. Jag bar hem spelaren vid en källarrensningsdag och fann att den behövde service. Motoraxel och mellanhjulsaxel behövde olja och hastighetsväljaren behövde en höjdjustering. En "flärp" som måste vara rörlig för att automatiken ska fungera satt fast i sin axel som måste knackas ur och oljas, det är ett vanligt fel som beskrivs på några webbplatser. Att 78-varv finns med är ovanligt, men det behövs en pickup med bredare nål för att spela sådana skivor med god kvalitet. Originalpriset bör ha legat runt 500 kr.

 

Garrard 86SB Mark II är en remdriven skivspelare med två hastigheter, nåltrycksvåg och automatisk nedsättning på LP- och EP-skivor, en modell av god kvalitet från 1976 med bullervärdet -63 dB. Pickup är Pickering V15. Den var ett second-handfynd för 100 kr år 2007, originalpriset låg runt tusenlappen.

 

Philips 22GA408 från 1973 köptes för 50 kr på loppis i mitten av 1990-talet. Det är samma skivspelare som sitter i min Dux 5822 och dess bullervärde är -58 dB. Originalpriset får bli en gissning: 800 kr.

 

Philips 22AF777 skivspelare kom 1978 med remdrift från elektroniskt styrd likströmsmotor. Bullret är lågt, -65 dB, och hastigheten justeras till rätt värde med hjälp av lysdioder. Den har automatisk nedsättning av pickupen på LP- och EP-skivor och är försedd med nåltrycksvåg. Jag har två likadana, båda inköpta på loppis 2003 och 2005 för 50 kr/st. Originalpriset torde ha legat nära ettusen kronor.

 

Jag har några enkla, billiga skivspelare för monoåtergivning med kristallpickup eller keramisk pickup. Fördelen med dem är att de klarar att spela 78-varvsskivor förutom vinylskivor och ett par har vändbart nålsystem märkt N (Normal för 78-varv) och M (Mikro för 33/45-varv). Sådana pickuper har sådan frekvenskurva att de inte ska ha RIAA-anpassning utan kräver högohmig linjär förstärkaranslutning, minst 1 Mohm, och det finns i rörbestyckade radioapparater. Stereoförstärkares ingångsimpedans ligger mellan 33-50 kohm och de kan därmed inte användas utan mellanliggande aktiv impedansomvandlare. Två av mina förstärkare, Pioneer och Teac, har emellertid mikrofoningång och om man löder in ett litet motstånd på 1 Mohm i serie med signalledningen i skivspelarens kontakt blir det rätt nivå eftersom utspänningen är flera hundra millivolt.

Åter till Audio-sidan