Omvårdnad om förstärkare, ljudkällor och högtalare

Elektroniken i transistoriserad utrustning håller normalt i många årtionden, jag har sällan behövt byta komponenter på grund av ålderdomssvaghet. Undantaget är elektrolytkondensatorer som kan ha torkat. Om man råkar kortsluta högtalarkablarna är det förstås stor risk att slutstegskomponenter går sönder, speciellt om det saknas säkringar. Att kontrollampor går sönder är däremot normalt och jag har fått renovera en nätströmbrytare genom att plocka isär den. Vanliga fel är knastriga potentiometrar och glappkontakt i omkopplare, de åtgärdas med kontaktsprej av den självdunstande sorten. Använd inte sprej som innehåller olja! I regel finns en liten öppning i potentiometerhöljet där det går att få in en skvätt sprejvätska och några vridrörelser tar bort oxiden på kolbanan. Kassettdäck brukar ha en lång omkopplare på kretskortet som väljer mellan av- och inspelning, en dusch in i varje gavel brukar vara tillräcklig för att bli av med problem där.

Radiodelen kan behöva trimmas för känslighet och skalöverensstämmelse eftersom spolkärnor kan förlora permeabilitet med åren. En sådan trimning ska överlåtas till en radiotekniskt kunnig person eftersom skruvande på måfå kan spoliera funktionen fullständigt. Om skallinan har gått av blir det en trist operation, man måste både hitta en passande ersättare och klura ut hur lång den ska vara och hur den ska dras.

Skivspelare, kassettbandspelare och rullbandspelare har gummiremmar som töjs och torkar. Till mina Tandbergare har jag köpt den tjocka drivremmen från Norge, till skivspelare och kassettdäck har jag köpt remmar från Bergslagens Radio & TV. Även Svalander har sådana delar men till andra priser. I Norge finns även hjälp att få med tryckrullar och bromsbelägg till Tandbergs rullbandare. I ett kassettdäck kan det se knepigt ut att få bort en rem när hjulets båda axlar är lagrade, men det går att lossa en bygel så att det blir en öppning mellan axeln och ena lagerskålen. Om det gnäller eller skorrar när hjul rör sig behövs en droppe tunn olja vid axellagringen men duscha inte med sprejburk så att olja hamnar på fel ställe. En skivtallrik går att lyfta av även om det kan sitta en låsning någonstans, till exempel en låsring vid centrumpinnen ovanför tallriken. Kontrollera hastigheten med en stroboskopskiva som ska visa ett stillastående mönster när den belyses med en nätdriven glödlampa. Sådan skiva kan tas från Internet för utskrift.

Bandspelares tonhuvuden och bandstyrningsdetaljer gör jag rent med bomullspinne fuktad i T-sprit och jag avmagnetiserar dem med en defluxer. Om man underlåter att göra detta försämras diskantåtergivningen och inspelningar blir också diskantfattiga. Jag har råkat ut för att kassettbandspelare har gått med fel hastighet, något som märks på att musik återges med fel tonhöjd. Antingen sitter en trimpotentiometer på kretskortet eller så är den åtkomlig genom ett litet hål på motorkåpans baksida där en smal, icke-metallisk mejsel kommer in. Jag har justerat så att musik återges i samma tonart som från ett pålitligt däck med hjälp av min elorgel och mitt musiköra som referens.

Cd-spelare som inte spårar ordentligt behöver få laserlinsen rengjord och jag har använt bomullspinne fuktad med T-sprit. Det finns rengöringsskiva med en liten borste, men den har inte visat sig tillräckligt effektiv. Mata ut släden, dra ur nätproppen och ta bort locket så kommer du åt linsen för rengöring. Omvänd ordning gäller för återställning.

Räkna inte med att kunna lämna in apparaten till en serviceverkstad, dels finns det knappt sådana inrättningar kvar eftersom det inte går att försörja sig på dem och dels för att reparationskostnaden skulle överstiga apparatens värde. Man får lära sig att pilla själv eller byta tjänster med någon som är duktigare.

Högtalarelement kan ha pappkoner upphängda i skumkanter som har torkat och spruckit. Gummikanter är mera hållbara men tidigare ägare kan ha använt så hög effekt att de har spruckit ändå. Det finns information på Internet om hur man kantar om högtalarna men jag har inte gjort mig besväret utan letat på loppis efter högtalarlådor med passande utbyteselement. Se till att både diameter och impedans överensstämmer! Vid inkoppling ska trådarna kopplas rätt, kontrollera det gamla elementet först genom att se hur baskonen rör sig när ett 1,5 V batteri ansluts till högtalarkabeln. Märk den tråd som nuddar pluspolen och med samma polinkoppling ska ersättningselementet röra sig åt samma håll. Standard är att rödmärkning till batteriplus får konen att röra sig utåt.

Åter till startsidan