Omtrimning av Comvik 100 W transistor-PA till 432 MHz

5V-stabBias-krets

Tillbaka till Återbruk-sidan