Philips tongenerator GM2305B

Om denna svensktillverkade apparat har jag inte hittat något på nätet varför jag ger en kort beskrivning. Den första versionen kom 1945, A-modellen 1952 och B-modellen härrör från 1953. Den innehåller rimlockrör: EZ40, EF40 och två EL41. Frekvensinställning sker med tvågangad vridkondensator som är försedd med planetväxel. Frekvensområdet är 20 Hz-200 kHz i fyra områden och skalan är kalibrerad med 1 Hz upplösning till 100 Hz. Därefter tiodubblas upplösningen för varje högre område men noggrannheten är bättre än plus/minus 2 %. Frekvensdriften är mindre än 1 % efter 5 minuters uppvärmning.

Utspänning kan väljas från några tiondels mV till 25 V och med det andra EL41 som transformatorkopplad effektförstärkare med valbar utimpedans kan högtalare drivas med upp till 2 W. Vid den högsta impedansen 5 kohm uppgår spänningen till hela 100 V. Utspänningen är jämn över frekvensområdet tack vare en lampa vars glödtråd utgör en varierande resistans. Avvikelsen är mindre än 10 % vid ändlägena. Med effektlägena inkopplade har spänningen sjunkit 30 % vid 20 Hz och 12 % vid 20 kHz. Distorsionen är på spänningsområdet lägre än 0,3 %, på effektområdet 0,7 % vid 1 W och 4 % vid 2 W. Det stora frekvensomfånget klarar generatorn genom två utgångstransformatorer, en för frekvenser under 2 kHz och en annan för frekvenser däröver.

Detta är en kvalitetsgenerator som jag fyndade för 20 kr när radioklubben rensade på mätbänken. Slutröret har jag bytt men i övrigt har apparaten stått väl emot tidens tand ("ett oumbärligt instrument" enligt reklamen 1945). Priset för A-modellen var 725 kr år 1952.

Tillbaka till instrumentsidan