Philips tongenerator GM2305B

Om denna svensktillverkade apparat har jag inte hittat något på nätet varför jag ger en kort beskrivning. Den första versionen kom 1945, A-modellen 1952 och B-modellen härrör från 1953. Den innehåller rimlockrör: EZ40, EF40 och två EL41. Frekvensinställning sker med tvågangad vridkondensator som är försedd med planetväxel. Frekvensområdet är 20 Hz-200 kHz i fyra områden och skalan är kalibrerad med 1 Hz upplösning till 100 Hz. Därefter tiodubblas upplösningen för varje högre område men noggrannheten är bättre än plus/minus 2 %. Frekvensdriften är mindre än 1 % efter 5 minuters uppvärmning.

Utspänning kan väljas från några tiondels mV till 25 V och med det andra EL41 som transformatorkopplad effektförstärkare med valbar utimpedans kan högtalare drivas med upp till 2 W. Utspänningen är jämn över frekvensområdet tack vare en lampa vars glödtråd utgör en varierande resistans, avvikelsen är mindre än 10 % vid ändlägena. Med effektlägena inkopplade har spänningen sjunkit 30 % vid 20 Hz och 12 % vid 20 kHz. Distorsionen är på spänningsområdet lägre än 0,3 %, på effektområdet 0,7 % vid 1 W och 4 % vid 2 W. Det stora frekvensomfånget klarar generatorn genom två utgångstransformatorer, en för frekvenser under 2 kHz och en annan för frekvenser däröver.

För att spänningsindikeringen ska stämma ska lägena 25 och 2,5 V belastas med minst 50 kohm, för de tre lägre områdena gäller minst 5 kohm, 500 ohm och 50 ohm. Om man godtar upp till 25 % effektreducering kan effektförstärkarens 5-ohmsläge användas med 2,5-10 ohm, 20-ohmsläget kan belastas med 10-40 ohm, 500-ohmsläget med 250-1000 ohm och 5000-ohmsläget med 2500-10000 ohm. Vid den högsta impedansen uppgår spänningen till 100 V.

Detta är en kvalitetsgenerator som jag fyndade för 20 kr när radioklubben rensade på mätbänken. Slutröret har jag bytt men i övrigt har apparaten stått väl emot tidens tand ("ett oumbärligt instrument" enligt reklamen 1945). Priset för A-modellen var 725 kr år 1952.

Tillbaka till instrumentsidan