Philips LF-voltmeter GM6012

Detta instrument från 1959 innehåller tio rör, mäter upp till 1 MHz och ger fullt utslag från 1 mV till 300 V med 12 mätområden i 10 dB-steg. Med 2 Hz-området valt kopplas en stor elektrolytkondensator över instrumentet för att inte nålen ska rycka i takt med mätspänningen. Ingångsimpedansen är 4-10 Mohm beroende på mätområde och skalan är kalibrerad för RMS sinusvåg. Utgångskontakten är ansluten efter den första förstärkarenheten och där fås en signal som är ca 50 gånger större än insignalen..

Ingången går till ett EF80 som katodföljare, därefter en dämpsats, sedan till förstärkare med E83F och EF80 följd av nästa katodföljare med EF80, ny dämpsats samt en andra förstärkare med två EF80 som driver instrumentet. Ett E88CC alstrar kalibreringsspänningar, ett PCL82 med 85A2 utgör spänningsstabilisator och likriktarröret är EZ80.

Denna voltmeter är inte ovanlig på loppmarknader och jag köpte min för 40 kr av radioklubben. Den används vid mottagartrimning och för uppmätning av spänning från mikrofoner och pickuper. Nypriset var 975 kr år 1959.

Tillbaka till instrumentsidan