Digitala mätinstrument är bra när man vill ha ett exakt värde med hög noggrannhet, men ibland behöver man se hur en visarnål rör sig vid trimning. Till höger syns HP-410B rörvoltmeter med tillhörande rörbestyckad HF-prob. Bredvid den syns en mätare för relativ fältstyrka, den innehåller avstämd krets följd av germaniumdiod och 25 µA-instrument.

Batteridrivna FET-bestyckade instrument är stabila och behändiga. Heathkit IM-25 har många mätområden och kan köras från batterier eller nätet. Två hembyggda mätinstrument syns nedan till höger, en kapacitansmätare med avläsning från 1 pF till 1 uF och en FET-voltmeter.

En hembyggd frekvensräknare från 70-talet med TTL-kretsar som går till 50 MHz har kompletterats med prescaler för över 1 GHz. I lådan finns också en tongenerator med frekvensräknaren som skala.

Längre ned till höger visas en batteridriven brusgenerator (noise bridge) som används för impedansmätning från 3-30 MHz och en antennimpedansbrygga för 1,8-30 MHz som drivs av extern signalgenerator.

För ståendevågmätning har jag gjort separata instrument för 144 och 432 MHz. Med hjälp av ett extra, gemensamt instrument med omkopplare har jag ordnat så att utspänningen i framriktning medger effektmätning med områdena 10, 100 och 500 watt vid fullt utslag.

Bredvid syns två gamla hederliga SVF-mätare som måste modifieras för att bli bra. Byt pickup-ledarnas motstånd på 150 ohm mot små trimpottar på 220 eller 470 ohm som justeras för noll reflekterat utslag med bra konstlast ansluten. Därefter är instrumentet bra även  på 144 MHz-bandet. Känsligheten varierar från 20 W på 3,5 MHz till 30 mW på 144 MHz. Wattskalan visar korrekt på ett visst band om instrumentet kalibreras vid fullt utslag .

För brusfaktormätning på 144 och 432 MHz byggde jag en generator med rördioden 5722 och tillhörande nätaggregat/instrumentenhet. 5722 har ren volframglödtråd och mängden brus är direkt kopplad till diodströmmen som regleras från panelen. Beskrivningen finns i Ham Radio juni 1972.

En amerikansk wattmeter, URM-120, har tre probar för området 2-1000 MHz och varje prob har fyra effektlägen. Instrumentet, som är ett loppisfynd, håller "Bird"-kvalitet och har linjär wattskala. Det är även känt som Sierra 164 från 1959.

Under den ett annat loppisfynd: 50 kr för ett Tektronix 453 50 MHz-oscilloskop, en klassiker från 1972 men lanserat redan 1965, med två kanaler och möjlighet till fördröjt svep. En transistor och två skallampor behövde bytas. Ursprungspriset var 13290 kr.

Under oscilloskopet syns en rörprovare AVO Mk I som en grannamatör förärade mig. Panelinstrumentet behövde repareras och kalibreras, en pillig procedur men nu är det en fullt fungerande 1950-talsapparat.

För att kunna prova "magiska ögon" byggde jag en apparat med socklar för EM4/UM4, EM34/UM34, EM80/EM81 och EM84. Den kan lätt medföras på loppis för provning av begagnade rör. Med ratten ställs gallerspänningen från noll till -22 V.

Ståendevågmeter
Ståendevågmätare
Ståendevågmätare
Ståendevågmätare
Brusfaktormätare
Brusfaktormätare


Ögonprovare


Variabel likriktare

Frekvensräknare

Ett trasigt likströmsaggregat fick nytt innanmäte med L200 stabbkrets. 3-30 volt med strömbegränsning upp till 1,4 A räcker för det mesta. Kopplingen är busenkel så jag byggde två likadana aggregat, varav det nyare även innehåller laddkretsar för tre litium-jonackar.

Till höger om den en liten frekvensräknare med PIC64-krets och U664 prescaler som går till 1,2 GHz. Den används även som digitalskala till en mottagare eftersom kompensation för MF kan knappas in. Jag byggde två exemplar.

Rörvoltmetrar   
Rörvoltmeter + fältstyrkemeter

IM-25
Heathkit IM-25

Kapacitansmeter
Kap-meter + FET-voltmeter

Frekvensräknare
Frekvensräknare/tongenerator

Impedansbryggor
Impedansbryggor

URM-120
URM-120  2-1000 MHz


Tektronix 453


AVO rörprovare

StartsidaHistoriaUtrustningHembyggeTeknisktFyrarLänkar