Hembyggda små instrument 

En stående-vågmeter för kortvåg byggs enkelt med toroidkärna av 4C6-material som strömtransformator. Denna är omställbar mellan SVF-mätning och effektmätning vid 50 ohms last för 20, 200 eller 2000 W fullt utslag. I mitten av 1970-talet när jag experimenterade med kortvågsantenner räckte det inte med stående-vågmätare, jag ville skilja mellan resistiv och induktiv komponent. En brusgeneratordriven brygga kopplas mellan antennledning och radiomottagare och justeras så att bruset försvinner på mätfrekvensen, den klarar 10-300 ohm.

Den större impedansbryggan drivs med ett par volt HF, en 12-vägs omkopplare väljer induktans till en 200 pF vridkondensator och med den och en potentiometer balanseras till nollutslag på instrumentet efter att bryggan först har ställts in med 50 ohm konstlast. Beskrivningen finns i Ham Radio Magazine nr 9 1970. En indikator för relativ fältstyrka innehåller en avstämd krets för banden 6-160 m, en germaniumdiod och ingångar för hög- eller lågohmig antenn. Den kan användas för att se hur ökat antal motvikter förbättrar en vertikalantenn eller verifiera fram-/back-förhållande för riktantenn.


En funktionsgenerator för sinusvåg 3 Hz-70 kHz med kretsen XR2206 byggde jag bara för att den och en låda fanns. Okalibrerade rattar för frekvens och utspänning begränsar användningen men den är liten och lätt. Ett surpluskort med 10 MHz kristalloscillator har ett antal delare 7490 vars utgångar jag har kopplat till bananhylsor för frekvenser från 25 kHz-10 MHz.

Tillbaka till Tekniskt-sidan

StartsidaHistoriaUtrustningHembyggeTeknisktFyrarLänkar