Hembyggda små instrument 

En ståendevågmätare för kortvåg byggs enkelt med toroidkärna av 4C6-material som strömtransformator. Denna är omställbar mellan SVF-mätning och effektmätning vid 50 ohms last för 20, 200 eller 2000 W fullt utslag. I mitten av 1970-talet när jag experimenterade med kortvågsantenner räckte det inte med ståendevågmätare, jag ville skilja mellan resistiv och reaktiv komponent. En brusgeneratordriven brygga kopplas mellan antennledning och radiomottagare och justeras så att bruset försvinner på mätfrekvensen, den klarar 10-300 ohm.

Den större impedansbryggan drivs med ett par volt HF, en 12-vägs omkopplare väljer induktans till en 200 pF vridkondensator och med den och en potentiometer balanseras till nollutslag på instrumentet efter att bryggan först har ställts in med 50 ohm konstlast. Beskrivningen finns i Ham Radio Magazine nr 9 1970.
En indikator för relativ fältstyrka innehåller en avstämd krets för banden 6-160 m, en germaniumdiod och ingångar för hög- eller lågohmig antenn. Den kan användas för att se hur ökat antal motvikter förbättrar en vertikalantenn eller verifiera fram-/back-förhållande för riktantenn.


Ett ståendevåginstrument för 27 MHz fick nytt innehåll som ger effekt- och ståendevågmätning från 1,8-50 MHz. Kopplingen är "Tandem match" med ferrittoroider som ström- och spänningstransformatorer, jag valde att ha fyra effektlägen som med de olinjära vridspoleinstrumenten skulle passa till min Alinco DX-70 portabelstation. Inuti. Spolarna på 48 µH är lindade med 23 varv på kärnor med AL 90 som motsvarar material 4C65. Två trimpotentiometrar för varje effektområde behövs.
Ett surpluskort med 10 MHz kristalloscillator har ett antal delare 7490 vars utgångar jag har kopplat till bananhylsor för frekvenser från 25 kHz-10 MHz. Det kräver 8-12 V DC och tänkbar användning är kalibrering av radiomottagares skala utan behov av avancerad signalgenerator.

Tillbaka till Tekniskt-sidan

StartsidaHistoriaUtrustningHembyggeTeknisktFyrarLänkar