Fördelen med pifilterkoppling framför T-filter är att den utgör ett lågpassfilter som dämpar övertoner. Den är avsedd för koaxialkabelmatade antenner där den kompenserar för missanpassning. Denna version är avsedd för 100 W-sändare, jag har även en med kraftigare komponenter för 1 kW.

Två seriekopplade spolar på keramikstommar används, en för 1,8 och 3,5 MHz (9 µH) och en för de högre banden (3,5 µH). De är monterade vinkelrätt mot varandra. Nöjer man sig med 3,5 MHz som lägsta band behöver spolen vara på 6 µH och vridkondensatorerna på 250 pF.

På sändaringången, förutbestämd till 50 ohm, finns glimmerkondensatorer till jord som väljs med bandomkopplaren. Lämplig kapacitans är för 28 MHz: 250 pF, 21 MHz: 360 pF, 14 MHz: 470 pF, 10 MHz: 740 pF, 7 MHz: 860 pF, 3,5 MHz: 1600 pF, 1,8 MHz: 3000 pF.

Utgångssidan av spolen är ansluten till två 450 pF-vridkondensatorer, en till jord och en i serie med antennen. Båda kondensatorerna är tvågangs, och bandomkopplaren ser till att endast ena sektionen är inkopplad på banden från 7 MHz och högre. Därför behövs ingen utväxling till inställningsrattarna.

SVF-metern är byggd med en 14 mm ferrit-toroid (Philips 4C6) lindad med 10 varv bifilärt och monterad på SO-239-kontakten, vars mittstift utgör primärlindningen.


Pifilter

Åter till Hembygge-sidan