En hembyggd preselektor för kortvåg

Preselektor betyder förväljare och det handlar om en selektiv antennförstärkare som är avsedd att användas med en rundradiomottagare. Förstärkningen är 20 gånger och spegelfrekvensen som ligger 920 kHz från signalfrekvensen dämpas 20-35 dB. En sådan skulle jag ha haft när jag började med dx-ing 1958 och varje gång som jag har lyssnat på kortvåg med en gammal radio har jag tänkt på vilken nytta en preselektor skulle ha gjort, speciellt på frekvenser över 15 MHz.

För några år sedan kom jag över en Codar PR-30 som täcker 1,5-30 MHz och ger 10 gångers förstärkning. Den innehåller röret EF183 som har avstämd gallerkrets och resistiv anodbelastning. Spegelfrekvensundertryckningen var jag inte nöjd med, så jag sålde den och planerade att bygga något eget och mer kompakt, med avstämda kretsar både på galler- och anodsidan. Att jag valde rör istället för transistor berodde på att jag ville kunna utnyttja mottagarens AGC-spänning för att få en utjämnad LF-nivå.

Projektet startade med att jag letade fram en tvågangad vridkondensator, nättransformator och en liten låda. Jag byggde utan placeringsskiss i förlitan på att allt skulle få plats. Röret blev ett 6BA6 och jag bestämde att det skulle gå mellan 3 och 22 MHz. Kondensatorns kapacitans på 75 pF gör att jag täcker ett frekvensområde på 2 till 1, så det går åt tre bandlägen på omkopplaren. Det högfrekventa bandet har spolar med högt Q-värde för att ge bästa möjliga selektivitet medan det mellersta bandet använder spolar på plaststomme med Q-värde 65. Det lägsta bandet har gallerspole med Q-värde 150, en papphylsa med litztråd med en liten bit ferritstav inuti, men anodkretsen är en miniatyrdrossel på 33 uH som jag har lindat en kopplingsspole på.

Som väntat självsvängde förstärkaren vid utprovningen. Den mekaniska uppbyggnaden ger dålig skärmning mellan ingång och utgång och den låga avstämningskapacitansen gör att Q-värdet är för högt för stabilitet. Därför belastade jag gallerkretsarna med 68 kohm och anodkretsarna med 4,7 kohm så att ingen självsvängning uppträder med öppen ingångskontakt. Utgången är försedd med 3 dB-dämpare för att ge en någorlunda korrekt belastning. Reläer förbikopplar preselektorn när den är avstängd.

Preselektorn har lågohmig ingång och för bästa resultat med en ändmatat tråd vars impedans kan vara mer än 1 kohm behövs en anpassare. Denna innehåller ett T-filter med luftlindad spole och "sockerbitskondensatorer" och täcker 1,2-25 MHz. Med den och preselektorn inkopplad till en träradio motsvarar resultatet förväntningarna.

Åter till Hembygge-sidan