Om funktionssäkra rör och långlivsrör
När det är dags att byta ut trötta rör i apparaterna gör man klokt i att se om ligger några premium- eller långlivsrör i förrådet. Sådana var förr så dyra att man inte hade råd med dem, men idag betingar de oftast samma pris som standardrör på loppisborden. Att rörtillverkningen i stort sett upphörde i mitten av 1970-talet hindrar inte att det fortfarande finns rätt gott om obegagnade rör att få tag i. "Reliable" eller "premium" används om rör som är förbättrade versioner av standardrör, en del av sådana presenteras uttryckligen som långlivsrör och sådana kräver att glödspänningen hålls inom ett snävare område, men i övrigt kan egenskaperna för rubrikens två beteckningar jämställas.
Vad menas då med långlivsrör? Här kommer förklaringen:

1. Beräknad livslängd är 10000 timmar jämfört med 3000 timmar för standardrör. Det beror på bättre material i katod och bättre isolation mellan glödtråd och katod.
2. I vissa, men inte alla, rörtyper är katoden utförd på ett sådant sätt att röret tål att stå på tomgång länge utan emissionsförlust, dvs.frihet från gränsskiktsmotstånd.
3. Styrgallret är guldpläterat för att katodpartiklar inte ska fastna och förorsaka oönskad galleremission.
4. Elektrodsystemet är stadigare förankrat i glaskolven och bottenstiften för att inte skadas av stötar och vibrationer.
5. Glimmerbrickor är stansade med större precision för att elektroderna ska hamna rätt med större uniformitet som följd.
6. Anslutningsstiften är ofta guldpläterade för att eliminera oxidproblem.
7. Rören är provade mer rigoröst innan de släpps ut från fabriken med mindre tillåtna variationer jämfört med standardrör.

Bakgrunden till långlivsrören är att flygbolagen av säkerhetsskäl krävde pålitligare rör i elektronikutrustningen. Militären krävde också rör som var mer noggrant utprovade och klarade stötar bättre. Telekom-industrin hade elektronikutrustning placerad på obemannade och ofta svåråtkomliga platser, där rörbyte så långt som möjligt måste undvikas. Högre initialkostnad skulle mer än väl kompenseras av lägre kostnad för underhåll och driftsavbrott.

I en General Electric-broschyr omtalas att personalen som bygger specialrör har premiumlön och inte jobbar på ackord, att rörens elektrodsystem är upphängt med dubblerat antal glimmerskivor, att gallerbenen är slätputsade för att inte såga sig igenom glimmerbrickorna vid vibrationer, att gettret är stadigare förankrat och bättre avskärmat från elektrodsystemet, att täta kvalitets- och toleranskontroller görs under tillverkningsprocessen och att varje rör vibrationstestas och sedan bränns in under 50 timmar.

En LM Ericsson-broschyr berättar om de högbranta rör med ramgallerkonstruktion som används i bredbandsförstärkare. Ramarna handslipas till en tolerans av plus/minus 0,005 mm, lindas med guldpläterad volframtråd med 0,0065 mm diameter och 0,06 mm varvavstånd och placeras på 0,01 mm avstånd från katoden. Imponerande precision tycker en lekman som jag.

Kännetecken för premiumrör/långlivsrör är t ex fem gröna stjärnor (General Electric), omkastad ordning mellan siffror och bokstäver - E83CC istället för ECC83, tillägg av en nolla i siffran - t ex EF806 istället för EF86, tillägg av bokstaven W - 6AQ5W istället för 6AQ5 eller helt annan beteckning - 5654 istället för 6AK5. Förbättrade versioner, t ex med avseende på egenbrus eller mikrofoni, får bokstaven A eller B som tillägg i det amerikanska systemet och bokstaven S i det europeiska. Exempel är 12AX7WA och EF806S.

Förebyggande åtgärder som förlänger livet på både premiumrör och standardrör:

 

Tillbaka till Tekniskt-sidan