Innehållsförteckning till undersidor

AntennexperimentNågra erfarenheter jag skaffat mig under många somrars lek med antenner ....
Elektronik: 
Vridkondensatorer
Spolar  Transformatorer 
Baluntransformatorer
Långlivsrör   Slutrör
PA-transistorer
Några erfarenheter jag skaffat mig under många års lek med lödpennan .... 
Mätinstrument 1
Mätinstrument 2
Mätinstrument 3
Utrangerade fabriksbyggda, blandade med några hembyggda. Alltid "bra-att-ha" .....
Dito...
En samling gamla analoga multimetrar....

NWT 01
MFJ-269

DX-70

IC-290E
HR3016
IC-2
IC-02E
DJ-191E
TS-930S
IC-7400
HW-100
SB-102
TS-515
Viking Valiant
Drake 2-B
EICO 722-723
Geloso VFO
Comvik 70 cm PA
AVO rörprovare
Radiometer MS27
TF801B
MS 3/US
TES AF 1065
HP-410B
HP-410C
HP-606A
Modell 59
GM2305B
PP6050
PM 6615
HP-211A
GR 1656
GM6012
SB-620
TF 2304
Daiwa MR-750
Datornätaggregat
Rörspänningsaggregat
Några 432 MHz-slutsteg
Elektrolytformerare
Kristallmottagare

Presentation av en nätverkstestare för datoranslutning....
Presentation av ett användbart antenninstrument.... 
Presentation av en mobilstation....
Presentation av en 144 MHz-klassiker....
Presentation av en gammal handapparat....
Presentation av en handapparat-klassiker....
och dess efterföljare....
Presentation av en yngre handapparat....
Presentation av klassisk KV-transceiver....
Presentation av en avancerad radiostation....
Presentation av en enkel men modifierad radiostation....
Presentation av ett trevligt renoveringsobjekt....
och dess japanska efterföljare. ......
Presentation av en klassisk sändare....
Presentation av en klassisk KV-mottagare....
Hur man modifierar en gammal cw-sändare....
Hur man får en drivande klassiker (ganska) stabil....
Omtrimning till 432 MHz linjärt slutsteg......
Hur man hanterar ett klassiskt hjälpmedel......
Beskrivning av en gammal signalgenerator....
Presentation av en annan gammal signalgenerator....
Presentation av en enklare och något yngre signalgenerator....
Presentation av min yngsta signalgenerator.....
Presentation av en klassisk rörvoltmeter....
och dess efterföljare......
Presentation av min bästa signalgenerator....
Presentation av min bästa griddippa....
Presentation av en gammal fin tongenerator....
och dess efterföljare......
Presentation av min bästa frekvensräknare.....
Presentation av en gammal kantvågsgenerator...
Presentation av en bra impedansbrygga .....
Presentation av en gammal fin lf-voltmeter....
Presentation av en enkel spektrumanalysator....
Presentation av en modulationsmätare....
Demontering och återmontering av antennrotor...
Ombyggnad av ett 300 W-aggregat till 13,8 V......
Presentation av en användbar gammal strömkälla.....
Färdiga och ofärdiga byggprojekt för UHF...
Formering av gamla elektrolytkondensatorer....
Att bygga och leka med....

Slutstegstips
ATU-Vimpa-etc.
Ackumulatorer
Komponenter
Mina tips till den som tänker köpa KV-slutsteg......
En översikt över impedansanpassare mella sändare och matarkabel....
En översikt över vanliga ackumulatortyper....
Vad hempularen bör spara på ....
Artikelregister: 
QTC 1978-2001
En guldgruva när man söker tekniska artiklar. Även de som är 30 år gamla kan vara värdefulla. 
Zippad Wordfil 42 kB

 
StartsidaHistoriaUtrustningHembyggeÅterbrukFyrarLänkar