Linjärisering av 470 MHz FM effektmodul

Det finns linjära effektmoduler att köpa. Jag ville emellertid använda det som fanns i skrotlådan och plockade ut TOYOCOM-modulen med vidhängande kretskort från en Comvik MT9300. Plastlocket går att lossa med en tunn, vass kniv. Jag spräckte mitt men det gör inget, det fyller ingen elektrisk funktion. De tre transistorstegen lämnar 2 W (2SC2283), 9 W (2SC1968A) resp. 30 W (2SC2695) och drar tillsammans ca 6 A vid 13 volt.

Det första steget har basen förspänd till klass B och vid 13,5 volt är kollektorströmmen 2 mA. Basen regleras med spänningen över en diod som matas via 510 ohm till plusanslutningen. Jag har parallellkopplat motståndet med 680 ohm så att viloströmmen blir 15 mA, en nödvändighet för linjär drift. Med avsikt att höja förstärkningen lade jag en 3-varvsdrossel i kollektorledningen, jag anser nämligen att 2 cm-tråden har för låg impedans i förhållande till kollektorimpedansen. Det blev också en förbättring.

Det andra steget har basdrosseln till jord, jag lyfte jordänden och avkopplade den med två chipkondensatorer på 1 nF och 330 nF till jord. Basdrosseln anslöts sedan till en kiseldiod (1N4004) som är termiskt kopplad till bottenplattan med kiselfett och vars katod är jordad. En tråd från dioden går via ett motstånd på 150 ohm 1 W till en 8-voltsstab vid sändning. Viloströmmen uppgår till ca 30 mA.

Det tredje stegets basdrossel behandlades på samma sätt med avkopplingskondensatorer och tråden från den går till en transistorregulator som matas från 8-voltsstabben. Lämplig viloström är 50-60 mA och regulatorn ska ha en termisk koppling till bottenplattan för att hålla viloströmmen stabil.

Kretskortet kan rensas på allt utom de kondensatorer som avkopplar plusledningen, så att det blir plats för stabbkretsar. Det innehåller en pickupledning på hf-utgången som kan användas för uteffektindikering eller SVF-skydd. Bevara i så fall de komponenter som är anslutna till den.

Med 100 mW drivning blir uteffekten ca 15 W. Högre effekt bör man inte ta ut när det handlar om SSB, och kvaliteten på signalen är då så god (-30 dB distorsion) att den duger att driva ett högeffekt-PA. Det visar att de ingående transistorerna har god marginal till sin kompressionspunkt. Modulen måste följas av ett lågpassfilter eftersom övertonsundertryckningen är otillräcklig.

Möjligen kan chipkondensatorer på 2 pF adderas på ingångs- och utgångskretsar, det finns plats för sådana, för att optimera frekvensgången från 460 MHz-bandet till 432 MHz-bandet, men det återstår att laborera med.

Tillbaka till Återbruk-sidan