RAT 5 och Linux


        
Jag har en RAT 5, till Linux behövs lite extra konfiguration för att allt ska funka som det ska.

Create /etc/X11/xorg.conf.d/20-cyborgrat5.conf and put the following in there:

Section "InputClass"
Identifier "Mouse Remap"
MatchProduct "Mad Catz Mad Catz R.A.T.5 Mouse"
MatchDevicePath "/dev/input/event*"
Option "AccelerationProfile" "1"
Option "ConstantDeceleration" "5"
Option "ButtonMapping" "1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 0 0 0"
Option "ZAxisMapping" "4 5 6 7"
EndSection


Glöm inte att logga ut för att förändringarna ska appliceras.