Paul von Martens

Fadershuset (1983)
 
  Omsorg En kardiografi Nemesis Trias Post Illa Döden kom till rätta Marons moskeHagar Ömt älskade Visa mig stjärnan Fadershuset Herdarnas natt Glädjen Mannen som byggde en båt

Till första sidan

Fadershuset
Bokens omslag:
Adam Korpak

I finsk översättning Isän koti 1983 på förlaget Otava

Två vänner möts efter trettio år. Den ene, Stig, står inför ett hotande nederlag i en trivial maktkamp på arbetet. 
Den andre, Georg, är stark och lycklig trots att han bedömmer sitt liv som ett totalt tillkortakommande. Han blir den verkliga utmaningen både för Stig och hans väninna Karin, som är trött på alla de svaga män hon råkat ut för i sitt liv.
Paul von Martens är en stark och intensiv berättare. I denna roman ger han en illussionslös bild av maktkampens personliga nivå i ett finländskt storföretag. Han för också in ett sällsamt "helgon" vilkens kristendomstolkning knappast kommer att få stå emotsagd.
Utgivet på:
Söderströms förlag
WEB EDITOR:
editor