Paul von Martens

  Omsorg En kardiografi Nemesis Trias Post Illa Döden kom till rätta Marons moskeHagar Ömt älskade Visa mig stjärnan Fadershuset Herdarnas natt Glädjen Mannen som byggde en båt Paul von Martens
Foto: 
Ola Strand
 

Ladda ner böckerna som pdf

Om och kring Paul


 
 

 

Paul Arvid Friedrich von Martens
föddes 1930 i Helsingfors. Föräldrarna Arvid och Kate von Martens var då frälsningsofficerare och familjen levde ett kringflyttande liv.
År 1952 gifte sig Paul von Martens med
Gunda Loqvist och parallellt med studierna arbetade de som föreståndare för ett hem för hemlösa. 
De fick fem barn: Angelos f.53, Johannes f.55, Monica f.59, Irina f.63 och Samuel f.65.

Paul von Martens prästvigdes år 1954 och arbetade först som studentpräst och därefter som församlingspräst i Helsingfors, var vid sidan om fortsatt verksam inom student- och ungdomsorganisationer. 

Efter församlingsarbetet flyttade han över till journalistiska och publicistiska uppgifter och verkade som kyrkans svenska radio och TVsekreterare. 1971 övergick han i Rundradions tjänst och var chef för de svenska radioprogrammen till 1993 
Tjänsten medförde bl.a. aktivt engagemang i pressetisk debatt, framförallt inom ramen för Finlandssvenska publicistförbundet, vars ordförande han var 1975-1979.Han var också en tid medlem i PEN-klubbens styrelse.

Under tiden vid Rundradion påbörjade han sin litterära verksamhet med hörspel (1977) och TV-pjäser, sedan fortsatte han med en serie romaner. Den nionde romanen, Döden kom till rätta, utkom 1997 och har kallats en metafysisk thriller. Både ondskans makt och frågan om människans reella gudserfarenhet finns i bakgunden till författarens tids och personskildringar.

I Paul von Martens sista bok, novellsamlingen Omsorg utgiven 2012, förskjuts perspektivet till att handla om hur vi som enskilda människor och som samhällsmedborgare tar hand om varandra.
Framförallt ges stort utrymme till frågan om hur sjukvården förhåller sig till människor som ligger på sitt yttersta.
Paul von Martens gick bort den 21 juni 2017.

WEB EDITOR:
editor