Paul von Martens

Omsorg (2012)
 
  Omsorg En kardiografi Nemesis Trias Post Illa Döden kom till rätta Marons moskeHagar Ömt älskade Visa mig stjärnan Fadershuset Herdarnas natt Glädjen Mannen som byggde en båt

Till första sidan

Omsorg
Bokens omslag:
Nina Heinonen


 
 

Paul von Martens nyaste bok Omsorg
utkom på Sahlgrens förlag hösten 2012. 

Omsorg är en samling noveller som tar avstamp i händelser ur författarens liv, från barndomens besök i ett läger för krigsfångar, till pensionärslivets uppgörelse med ensamheten.


Sahlgrens förlag

editor

Recensioner:

Lukemaani