Paul von Martens

Trias (2002)
 
  Omsorg En kardiografi Nemesis Trias Post Illa Döden kom till rätta Marons moskeHagar Ömt älskade Visa mig stjärnan Fadershuset Herdarnas natt Glädjen Mannen som byggde en båt

Till första sidan

Trias
Bokens omslag:
Peter Wikström

Denna betraktelse över treenigheten
av Paul von Martens utkom april 2002 på förlaget Fontana

Recensioner:
Lysmasken.net

Christian Braw i Svenska Dagbladet

WEB EDITOR:
editor
.