-> Nyheter ->Protokoll

Protokoll från årsmötet den 17 Maj 2009

Protokoll från rastsjöns fiskeförenings årsmöte vid den nya föreningsstugan den 17/5-09

§1
Mötet öppnades av Christian Wendin som föredrog dagordningen.

§2
Till att leda mötet valdes Christian Wendin och för att föra mötesprotokoll valdes Tomas Pettersson.

§3
Kallelsen godkändes av mötesrepresentanterna.

§4
Föregående protokoll samt årsberättelse upplästes vilket godkändes av mötet.

§5
Kassören föredrog kassaläget kassan är i skrivande stund 18300 kr sedan redovisades kostnaden för föreningsstugan som för närvarande är uppe i 78685 varav föreningen har en kostnad för bygget på 50685 kr. Fiskekort samt båtuthyrning har dragit in 3360kr. Förenings avgift uppgick till 7350kr. EM tipset gav 1950kr, metartävlingen hade 38 deltagare vilket gav 2824kr samt stuguthyrningen som startade förra året gav en vinst på 2700kr.

§6
Revisorernas rapport föredrogs och dom yttrade på full ansvarsfrihet på styrelse vilket godkändes av mötet.

§7
Val av styrelse representanter Roger Wendin Christian Wendin och Olle Ahlen på 2 år.

§8
Nya medlemmar 6st nya medlemmar Mattias Nyberg Jim Andersson Mattias Andersson Sven Israelsson Henrik Tapper samt Marie Wallin.

§9
Fiske tävlingar under året den sedvanliga metartävlingen kommer att hållas den 29/8.

§10
Inga rapporter har inkommit under året.

§11
Övriga frågor Båtmotor förbudet i sjön skall vi tillåta elmotorer undertecknad kollar upp vad som gäller i frågan. Bastubygge vi stugan kostnad för detta blir ca 10000 till 12000 tusen kr mötet godkände förslaget. Båt hyra mötet godkände en ändring till 50 kr halvdag samt 100 kr heldag. Bommen vid vägen skall på prov vara öppen även vintertid. Den lilla vass båten är såld för 14000kr.

§12
Christer Wendin avslutade mötet

Protokoll från årsmötet den 13 april 2008

Protokoll från rastsjöns fiskeförenings årsmöte vid den nya föreningsstugan den 13/4-08.
§1
Mötet öppnades av Christian Wendin som föredrog dagordningen.
§2
Till att leda mötet valdes Christian Wendin och för att föra mötesprotokoll valdes Tomas Pettersson.
§3
Kallelsen godkändes av mötesrepresentanterna.
§4
Föregående protokoll samt årsberättelse upplästes vilket godkändes av mötet.
§5
Kassören föredrog kassaläget kassan är i skrivande stund 20437 kr sedan redovisades kostnaden för föreningsstugan som för närvarande är uppe i 63000 varav föreningen har en kostnad för bygget på 23 tusen kr och andelarna är på 28 tusen kr. Fiskekort som är sålda 7 årskort, 26 månadskort, samt 18 dagskort båtuthyrningen har givit 840kr. Föreningen har förnärvarande 51 medlemmar tyvärr så har inte 11 st betalat in avgiften.
§6
Revisorernas rapport föredrogs och dom yttrade på full ansvarsfrihet på styrelse vilket godkändes av mötet.
§7
Val av styrelse representanter Roger Wendin och Roine Söderström Christer Pettersson som ny kassör samt Ingvar Sjönstrand omvalda på 2 år samt Olle A´hlen på 1 år.
§8
Nya medlemmar 4 st nya medlemmar Gary och Peggy Mitton Ulrik Blomquist Bosse Boserius samt Rolf Stuegård.
§9
Fiske tävlingar under året den sedvanliga metartävlingen kommer att hållas den 30/8.
§10
Inga rapporter har inkommit under året.
§11
Övriga frågor Ruben Andersson vill köpa vass plogen som föreningen har beslutet blev att ruben får låna kniven. Erika undrade lite om stuguthyrningen priset satt på prov för utvärdering samt att uthyrningen kan antigen göras på internet eller via stugansvariga.
Bosse Aronsson måste komma igång med fiskekortsförsäljningen.
EM tips Christian vill starta upp detta i fiskeföreningens regi kostnad för en rad är 100 kr varav 50 kr går till vinnaren och 50 kr till föreningen.
Den lilla vass båten skall ut till försäljning pris för denna bör ligga på ca 12000 till 15000 kr. Trailern till båten köps in av föreningen för 800kr
§12

Christian Wendin avslutade mötet
Christian Wendin ordf
Tomas Pettersson sekr