-> Nyheter ->Protokoll

Protokoll från Rastsjönsfiskeförenings årsmöte vid föreningsstugan den 15/5-11§1
Mötet öppnades av Christian Wendin som föredrog dagordningen.

§2
Till att leda mötet valdes Christian Wendin och för att föra mötesprotokoll valdes Tomas Pettersson.

§3
Kallelsen godkändes av mötesrepresentanterna.

§4
Föregående protokoll samt årsberättelse upplästes vilket godkändes av mötet.

§5
Kassören föredrog kassaläget medlemsavgifter 2745kr
Metartävling 3031kr båtar och fiskekort 2658kr föreningsstugan 2600kr.
Kassan 15/5 uppgår till 20720kr
17st medlemmar har i skrivande stund betalat.
Bank tjänster kostnad 750 kr
Ved klyv inköpt
Sedan väntar vi på vad Alf Björkman vill ha för ersättning för tillverkning av ved förråd.

§6
Revisorernas rapport föredrogs en original faktura saknas men dom yttrade på full ansvarsfrihet på styrelse vilket godkändes av mötet.

§7
Val av styrelse representanter Wiking Wendin valdes in i stället för Roger Wendin samt Christian Wendin omvaldes på två år, sedan valdes Olle Ahlen om på ett år.

§8
Nya medlemmar Wiking Wendin, Hans Bornefall, Markuu Braf, Jonas Lindberg och Susanne Jansson Föreningen har med dessa 61 st medlemar.

§9
Fiske tävlingar metartävling den 27/8

§10
Rapporter syremätning har gjorts av Christian, Rolf och Esbjörn bra värden är ca 0,8 medel var 0,4.

§11
Övriga frågor: Nya fiskekort Christer och Tomas tittar på vad som finns att köpa.
Landgång mellan bastu och stuga och toalett, ny kamin till stugan t.ex. täljstens kamin

§12
Christian Wendin avslutade mötet

Årsberättelse rastjöns fiskeområde 2010 Året har varit bra vad gällande fisket, många stora gäddor och abborrar har som vanligt tagits upp, vilket i sin tur har bidragit till fortsatt stor försäljning av fiskekort. Även båt uthyrningen har som vanligt varit bra med dom båtar som vi har, Antalet fiskekort har jag tyvärr inga uppgifter om i skrivande stund men det är säkert ett stort antal som vanligt. Vassklippning har skett som vanligt men jag tror att det måste till lite mera hjälpande händer på detta. Vi har haft en fisketävling den sedvanliga metartävlingen som gav god fångst, tyvärr så var antalet fiskare lite tunt men vi får hoppas att det blir bättre nästa år Annars så har vi fått ett nytt vedförråd och liter andra aktiviteter vi stugan, för övrigt så tycker jag att fiske föreningen som vanligt har gjort en mycket bra insats vad gällande fisketävlingar och liknade aktiviteter. Det som är roligt är att vi fortsatt har många fiskare som åker ganska långväga för att prova att fånga våra stora gäddor i sjön. Så vi får hoppas att detta fiskeår blir ett bra år med mycket fisk och bättre väder.

2011-04-30

Tomas Pettersson sekreterare