-> Nyheter ->Protokoll

Protokoll från Rastsjönsfiskeförenings årsmöte vid föreningsstugan den 1/5-12§1
Mötet öppnades av Christian Wendin som föredrog dagordningen.

§2
Till att leda mötet valdes Christian Wendin och för att föra mötesprotokoll valdes Tomas Pettersson.

§3
Kallelsen godkändes av mötesrepresentanterna.

§4
Föregående protokoll samt årsberättelse upplästes vilket godkändes av mötet.

§5
Kassören föredrog kassaläget föreningsstugan 950kr. Kassan 1/5 uppgår till 15550kr

§6
Revisorernas rapport föredrogs vilka yttrade på full ansvarsfrihet på styrelse vilket godkändes av mötet.

§7
Val av styrelse representanter Tomas Pettersson omvaldes på två år, sedan valdes Olle Ahlen om på ett år.

§8
Nya medlemmar : Åke Carlsson Hans Bornefalk mötet beslutade att medlemsantalet hålls flytande.

§9
Fiske tävlingar: Metartävling den 25/8

§10
Rapporter: Wiking Wendin visade en film av årets angeltävling överskottet för tävlingen gick till cancer fonden.

§11
Övriga frågor Områdesansvaret för fiskeområdet har undertecknad övertagit efter Bertil Tjäder. Alunda vandrarhem har blivit erbjuden en båt samt två fiskekort som dom själva ansvarar för kostnad 1000kr året, dom återkommer om dom är intresserade. Väg renovering kommer att göras under våren av stora enso. Vassklippning kommer att fortsätta som vanligt. Båtar köpa in nya beg renovering av dom gamla måste göras detta kommer att göras hemmma i ladan under hösten.

§12
Christian Wendin avslutade mötet.