d2k

stockholm

Till Marie-Louise Spångs författarsidor     Till Clas Örjan  Spångs författarsidor

d2kstockholm

d2kstockholm
står för digital kunskap och kultur.
Vi är en författarverkstad som framställer manus till böcker,
tidskriftsartiklar och digitalt undervisningsmaterial, musikvideo, foton och bilder.

Aktuella läroböcker:
Programmering 1 med JScript, JavaScript och Java
Programmering 1 VBScript och Visual Basic
Kom igång med Linux

Musikvideo:
Stockholm Man
Frida på Nalen

Historiska reportage:
Så blev Finland ett land
Magdalena. Flickan med najkonen
Den perukprydde terroristen

Memoarer:
I ljus och skugga, minnen av Marie-Louise Jägerskiöld Spång
Trettiofem adresser i fjorton länder, minnen av Clas Örjan Spång
d2kstockholm HB
Mejl: clas.spang@outlook.com
Telefon: 08858404
Bankgiro: 116 - 8715
Postadress:
Spång, Illerstigen 32
SE - 17071 Solna