Marie-Louise Jägerskiöld Spång

Mina memoarer är snart klara!

Välkommen till mina sidor!

Jag kom tidigt att intressera mig för måleri och stod ofta som barn och målade bredvid min mamma, Märta Ehrenkrona Jägerskiöld, som var yrkesverksam som konstnär. På så sätt fick jag tidigt pröva olika material, ta del av min mors måleri och få respons på mitt.

Jag började på allvar måla akvarell 1963, efter en kurs på Capellagården på Öland. 1965 åkte jag till Salerne i Provence med Gerdesborgsskolan och blev kvar ett halvår och målade olja och akvarell.

Återvände till Sverige, läste konsthistoria, socialantropologi och pedagogik, tog en fil kand och drogs alltmer in i 60-talets diskussioner och ideologier, vilket ledde till att jag slutade måla, åkte till Colombia med biståndsorganisationen UBV och efter hemkomsten utbildade mig till lärare.

Som volontär i UBV arbetade jag huvudsakligen med föräldralösa barn på barnhem och i slumområden. Jag försökte även göra det möjligt för barnlösa par i Sverige att kunna adoptera och var även i kontakt med Frente Unido, en motståndsrörelse. Mina adoptionskontakter togs så småningom över av Adoptionscentrum.

Under mina år som lärare arbetade jag största delen med lågstadiebarn med utländsk bakgrund i Tensta och Rinkeby. Språkutveckling och läsinlärning kom att intressera mig mest.

Sedan 2010 har skrivandet kommit att uppta alltmer av mitt sätt att uttrycka mig , vilket resulterat i tre böcker. I ljus och skugga 2013 som består av små berättelser ur mitt liv från barndom till nutid, När Finland blev ett eget land 2017 som är en bildberättelse om Finland och Gustaf Mannerheim, Magdalena flickan med najkonen 2021 en berättelse om Magdalena Rudenschölds öde i skuggan av franska revolutionen och mordet på Gustav III och brytningen från gustavianerna till romantiken. Nu skriver jag en bok om mina upplevelser från slutet av 60-talet och framåt.

Jag har två döttrar Susanne och Frida Öhrn. Susanne bor i Frankrike och arbetar som psykolog och föreläsare. Hon har två barn Freya och Alexis vars far skapar musik. Frida bor i Bromma och är sångerska och pedagog och gift med Erik Nordenankar artdirector. De har två söner Folke och Bror.

Utställningar ...

Sen min pension har jag fördjupat mina kunskaper om miljön speciellt fåglar och svamp. Därför deltar jag gärna i miljödiskussioner och Gretas Gamlingar. Jag och Clas bor i Bergshamra i Solna. Den varma årstiden bor vi minst tre månader i Vitemölla på Österlen. Sen flera år praktiserar jag regelbundet Tao Chi Qui Gong. Sedan två år tillbaks leder jag grupper på måndagar och fredagar kl.11.00- 11.30 utomhus dit vem som helst är välkommen.
Marie-Louise Jägerskiöld Spång
Mejl: jagerskiold@gmail.com
Blogg: http://jagerskiold.wordpress.com/
Telefon: 076 106 3232
Postadress: Illerstigen 32
170 71 Solna
Sommarbostad:
Möllebacken 15
277 32 Kivik