Oljor från 1960-talet

Akvareller från 1960-talet

Akvareller från 1970-talet

Akvareller från 1990-talet

Akvareller från sent 1990-tal

Akvareller från 2010-talet

Akvareller från 2020-talet

Skulptur

Dansande par