CNC FRÄS Design

Ordningen är så att det sist utförda, design, bygg produkterna är först på denna sida.

 

2013 03 16

 
Nu fungerar styrning av CNC fräsbygget och ett antal problem har fixats till.
Det som saknas är lte automatstopp för att inte köra för långt.
Och ett antal körningar för att lära sig programvaran som blev lite strulig med många steg.
Mina filmer borttagna på grund av det eviga uppdateringarna för att få det att funka.
 

2013 02 24

Efter montering av X-led och Y-led har en provkörning inlets.

 
.
 

2013 02 23

Nu har jag provkört linjärlager och kulskruv som skall vara i X-led.
 

2013 02 22

Nu har jag kommit i gång med detta bygge, kantat med problem.
Efter några problem där drivtransistor på ett av korten i Gecko G540 gick sönder.
Där jag köpte Fet transistor från Elfa, fick grön lampa att lysa vid start.
Det riktiga problemet var ett glapp i matningen på stift där spänning matas till kortet.
Troligen det som sabbade kortet, genom avbrott från och till vid körning.
Försökte bättringslöda men det funkar inte, så en tråd drogs och folie skrapades fram.
Sedan fungerar kortet utan glapp.Så provkörning på bänk går ok.
 
 

20110227

Letade fram ett lämligt kraftagg till bygget LAMBDA LFS-47-48.
Det är på 48V med reglerbar utspänning.
Och 17 A så det borde räcka. Här är databladet på Power.

Lite design av säkringar och andra saker för att det skall bli bra.


 
 

20110217

 
 

3 Styck Stegmotorer inköptes från
JB CNC&Linear Components.
Modell 3Nm Nema23 med hemsida http://www.brundin.biz/

 

Och datablad klicka


 

Använder Inventor som Cad-verktyg när jag ritar.
Har börjat att bearbeta vissa detaljer och det bör rulla på bra ett tag.
Det är många detaljer som skall ritas och tillverkas...

 

Nu har GECKO DRIVE kortet kommit från USA.
Det är ett G540 4-Axsis Drive och på Geckos
hemsida finns data Gecko
Det är ett litet kompakt kort med möjlighet att driva 4 styck stegmotorer.
Det är 160 mm x 60 mm och 25 mm djup detta är
måtten på frontplåten som skall skruvas fast.
Nästa steg är att hitta lämpliga stegmotorer, och göra klart
cadritningen på fräs bordet. Det kommer troligen en animerad film, som skapas just nu i cadverktyget.
Använder nu AutoCad Inventor med 3 dim.

 

Det nedre linjärlager, skenstyrning skruvas fast mot bordkanten.
Den ljusblåa plattan med de två Bosh profilerna, går upp och håller, den övre skenstyrningarna.
Där skall fräsverktyget sättas fast, med platt och skenstyrningar
för höj och sänkbar fräs motor.
Bilden nedanför är kulskruv, skenstyrning och kugghjul som
finns som modeller att hämta hem, Det är för att testa i Libre.

 

2010 11 09

 

Har börjat rita i Alibre för linjärlager och hopsättning.
Denna bit som syns på Cad ritningen är den mot bordet, på sidan.
Med koppling mot Bosh profil upp åt och under mot kulskruven.
Där linjärskenan skall skruvas fast mot bordet, se bild nedanför märkt THK GSR 20T.

 

2010 11 05

Skruvade och kapade alla profiler till bordet.
Sken styrning monterades på båda sidor där fräsen skall löpa i längs led.
Kulskruven blir under bordet, men ligger ovan på just nu på bild.
Profilerna med T-spår kommer att underlätta när objekt skall spännas fast.

 
 
 
 

2010 10 30

En bild på bordet med lite mått.
G är linjär lager banans längd..

 
 

2010 10 28

Lite presentation av programvara som används just nu, men kommer att uppgraderas.

Cad program som används är CadStd som finns att hämta på http://www.cadstd.com/
Där kan man Exportera DXF file till LasyCam för att genera G-code.

 

CNC Programvara Mach3 från ARTSOFT

Deras hemsida : http://www.machsupport.com/

Mach3 tar in G koden och skickar ut den på Printerporten till G540 kortet
Ett hjälp program som underlättar konvertering från DXF file till G-kode är LasyCam.
Det tillhanda hålls av ARTSOFT, är en beta-release, free importer i Mach3.
Den kan importera standard dxf, cmx, jpg, bmp
och andra file typer till att generate G-code för att köra under Mach3.

Bilden till höger är LazyCam programet som följer med.
Och G koden nedan är en cirkel som skall fräsas ut.

Här är en cirkel inplockad som DXF file och konverterad till G kode.N5 (File Name = cirkel on Wednesday, October 27, 2010)
N10 (Default Mill Post)
N15 G91.1
N20 G0 Z1.0000
N25 M3
N30 X4.0005 Y32.9997
N35 Z0.1000
N40 G1 X45.9994 Z0.0000 F60.00
N45 Y2.9997
N50 X4.0005
N55 Y32.9997
N60 G0 Z1.0000
N65 X32.1818 Y18.0010
N70 Z0.1000
N75 G2 Z0.0000 I-11.1811 J0.0000
N80 G0 Z1.0000
N85 M5
N90 M30

Bilderna under är Mach3 som innehåller väldigt mycke.
Som hjälp, manuell styrning.

  • Converts a standard PC to a fully featured, 6-axis CNC controller
  • Allows direct import of DXF, BMP, JPG, and HPGL files through LazyCam
  • Visual Gcode display
  • Generates Gcode via LazyCam or Wizards
  • Fully customizable interface
  • Customizable M-Codes and Macros using VBscript
 

GECKO DRIVKORT G540

Vi har bestämt oss för att använda Gecko drivkort,
och den med fyra stegmotor drivare.
Dessa kort har ett väldigt gott ryckte på olika CNC forum, samt att
Erik Thorhage har använt korten i CNC fräsen.

 

Gecko hemsida http://geckodrive.com/default.aspx?n=119866
 
 
 
The G540 is a complete 4-axis system which plugs directly into your computer via the parallel port and to your motors through DB9 connectors. It contains four of our G250 drives, our own breakout board and a hard anodized aluminum case.
G540 Specifications:
      - Four 10-Microstep motor drives
      - 0 to 3.5A rated phase current
      - 18VDC to 50VDC supply voltage
      - Mid-band resonance compensation
      - Auto standby current (70% current)
      - Short-circuit protected
      - Optoisolation on all LPT signal pins
      - Two 1A at 0 to 50VDC rated outputs
      - Four SPST to GND inputs (TTL)
      - FAULT indicator LED,signal to PC
      - POWER indicator LED
      - I-SET resistor on motor connector
- TRIM adjust for motor smoothness
      - Panel mount (5.7” by2.4” hole dim.)
      - Anodized aluminum package
      - No heatsink needed below 40C ambient
      - Easy to service, removable drives
      - Modular PCB design with no internal wires
      - 10kHz watchdog timer (charge pump)
      - Optoisolated analog output for a VFD drive
      - Conservative ratings, premium components
      - Comes with four backshells and four DB9 solder cup connectors
 

2010 10 05

 

Bilden nedan är en ide, att bygga bordet samman med stängerna som är fastskruvad den ena.
Den andra ligger ovanpå profilen. Profilen som används finns i bilderna längre ner.

Kartesisk arkitektur är den som är vald.
Den kartesiska arkitekturen består av tre axlar som rör sig vinkelrätt mot varandra
och kan då röra sig i rummet i enlighet med ett kartesiskt koordinatsystem.
Varje axel motsvarar en dimension i rummet. ”Gantry” arkitektur är då ytan angrips ovanifrån.
Arkitekturen har mycket bra mekanisk robusthet. Positions noggrannheten är lika stor över hela
arbetsfältet. Den kartesiska strukturen ger låg rörlighet, men erbjuder istället hög noggrannhet.

 

Första bilden är hur linjärlager är fastsatt på profilen som visas på bild 2.
Den är 40 x 60 mm och har används för kedja som går i två spår
med nylon i pressad i profilen. Det var ett transportband för kretskort.
Bild 3 är Bosch profil 50 x 50 mm den mest använda profilen från Bosch.

 
 
 

Den första bilden är kulskruvar olika varianter.
En del väldigt fina med kulor och del enkla.
Kommer att användas i detta proj.

 

 

 

 

 

 

 

Linjär lager med stål skena , väldigt fina cirka 50 centimeter.

 

 

 

Linjär alger med 1 meters stålskena och fyra lager för att fördela lasten

 

 

 

 

Komplett 1 meters med fyra linjär lager.
Kulskruven är en med 5 ingångar.

   
   
   
 
 
 
 
 

 

 

TILLBAKA TILL HEMSIDA