HYDRAULIK AGGREGAT styrd av

LabVIEW och cRIO från National instruments
obs bara prototypsida än....

 

Min anställning på VTC var att driva och köra i gång att hydraulikaggregat, ett väldigt kraftfullt agg. Troligen det starkaste i Jämtland just nu.
Det är bestyckad med två 60 hästars trefasmotorer med frekvensstyrning ( Varvtal, startupp, ner) och de driver Boch hydraulpumpar A4VSO.
Även kallad Axial piston variable pump A4VS0 .
Det är tänkt att BOCAC styrprogramvara i botten styr pumparna hjälpligt, räcker troligen i en fast uppkoppling.
Men nu skall ett hydrauliklabb byggas och några testfall helt nya. Pumparna går att köra var för sig, helt separata, inget påverkar den andra.
Master / Slave kopplas i enkelt med ett vred och då styr den första pumpen och den andra föjer med.
Används då stora flöden behövs, samman koppling av slangar oxså samtidigt för att få ut max.
Då kommer Ni och LabVIEW programvara till sin rätt, för hålla kontroll på allt.
Ett samarbete med högskolan, fodrar grafisk programering LabVIEW.
En enkelt PLC LOGGO! används för övervakning , oljetemp, värme kylning, oljenivå och nödstopp.

 
 
 

Skåpet med styrkorten från Rexroth Bosch VT-VPCD-1-13/V0/1-P-1 är av
typen Digital control electronics for A4VS ... axial piston units with HS4 control
A2V... with E04 control.Dessa kort reglerar pumparna med flöde och tryck.
Två stycken cRIO-9074 400Mhz Real-Time Controller 3M Gate FPGA
monterad till vänster och höger om styrkorten (Magasin).
De har varsin Ip adress och är bestyckad med ett
NI CompactRIO PROFIBUS Master/Slave Module 781352-01
Det är för att communication med VT-VPCD korten från Boch sker med profibuss.
Styrkortet Ni-9263 4 Kanal 16-bit +-10V Analog module för styrning
av riktningsventilen som finns i stativet. Den ventilen är verkligen snabb.
Och en av utgångarna används för nödstopp, utsignal till LEGO! (PLC).

PC som styr cRIO i lilla skåpet på hydraulikaggregatet sker med Enet och programmet är labVIEW från Ni.cRIO har ett eget program som snurrar och är utvecklat i labVIEW och aktiv FPGA.
Det innebär att allt sker trådlöst via en router.


Inställningar och resultat visas på två stycken 52 tums TV apparater,
monterad på väggen. Det är oxså möjligt att styra med hjälp av surfplattor
då en appe finns för labVIEW: Två surfplattor finns oxså.
Så det är möjligt att styra flöde några hundra liter och ett tryck på 250 bar.
Med lite pek på surfplattan, och se resultat på storbilds TV.
Inget problem för loggning då Lab-VIEW erbjuder olika alternativ.
 

LOGGO! används för kontroll av olje temp om det behövs uppvärmning eller kylning.Enkel in ställning i en front display på stora skåpet.
Överstiger olje tempen 70 grader stängs systemet ner, Samma sak sker om oljenivå i tank sjunker under viss nivå.
Nödstopp från PC LabVIEW skickas från Ni-9263 kortet till LOGGO!.
Även då stängs systemet ner.

 

I fronten på styrskåp sker start av servopump
som används för ventilstyrning. Värme element
och kylpump.Två startknappar för huvud
pumparna.Samman kopplingsventilen för
masterslave och ström försörjning för cRIO.
Displayen är för LOGGO! kontroll plc där
programering av värme, kyl temp ställs in.

Frekvensstyrningsaggen är för varvtalsreglering
av pumparna,Uppstart hur snabbt är programerbart, även motorbroms.
Används vid nödstopp.Olika bussar finns Enet
någon fler.En utvecklingsmöjlighet!

 
Några cDAC finns med usb eller Enet.
Är tänkt att användas för test på golvet, där
styrning och loggning av data.Några kraftiga
ventiler finns för olika labb.Ett antal styr och
mätdata insammlings kort från Ni.
 

Det finns lite prylar att labba med. rätt så många mätkort och styrkort till cDACar.

Även lastceller ventiler i olika storlekar, och behov.

 
 

TILLBAKA TILL HEMSIDA