Utanpåliggande tändspole

 

Enligt Jim Lundbergi bokenStora TVÅTAKTSBOKEN så skriver han så här.
Vill man slippa driftstopp och liknande tändningsproblem kan man bygga om tändsystemet så att
tändspolen hamnar utanför motorn.Svenska tillverkaren Stefa propagerade på sextitalet för sin
"Flygtändning" - ett tändsystem med utanpåliggande tändspole i svart plast dessutom såg ut
som ett flygplan.

 

 
   

Skruva loss tändspolen och skala bort det översta lagren som består av tusentals varv
riktigt tunn tråd. Med textil isolering mellan varje lager. Använd en vass kniv och var försiktig,
med spolens gavlar så det inte skadas.

 

När man når grövre tråd börja räkna antal varv. Kommer att användas för senare skede.
Var försiktig med papphöljet "bobbin" så det inte spricker, skall användas som stöd senare.

 

Fick ej tag på 0.8 mm isolerad tråd, så det blev två trådar om 0.4 mm //.
Den tekniken används när höga frekvenser skall köras men i detta fall har ingen betydelse.
Löd fast ändarna noga mot metallstommen på den gamla löningen. Linda sedan noga,
inga korsande varv.Använd isolerband mellan varje lager.Linda åt samma håll hela tiden.
Samma antal varv som du lindade av, för min del blev det 200 varv.
Slutet löds två trådar fast, ena går till brytaren, kondesator en kort, och längre till tändspolen ,
som monteras under tanken.

 

Så här blev spolen, med kablar. En provmontering på cykel, men blev inte så bra.
OBS måste jordas i Stefa tändspolen och tändgnistan lite svag, så jag lindade på 40 varv till.
En mätning med ocilloskåp och kontoll av utspänning gav Ok efter detta.

 

Montering blev bra genom det finns under tanken finns ett stag som kan användas om
en metalbit bearbetas.
OBS ena ingången till tändspolen kopplas till brytare, kondensator och den nyligen lindade generatorspolen.
Tändkabel som vanligt, jorda tändspolen noga med skruvar.

TILLBAKA TILL HEMSIDA