Nationaldag firande i Offerdal Kaxås 6 Juni 2009
Med bil cortege till Änge och till baka till Kaxås bygdegård.
Festligheter flyttade från Svea Park till bygdegård på grund av risk för regn.
Men vi klarade oss se deras hemsida www.kaxasbygden.se/empty_62.html.
Senare på kvällen gick Storsjö-Rallyt från Krokom Nyhedens skola till Bygdegården i Kaxås men det veteranrallyt hoppade vi över.