På Egon tycker vi om att titta på fåglar. Speciellt brukar vi notera alla fåglar vi ser runt lägenheten där vi bor.

Faktiskt har vi sett hela 108 stycken arter på de dryga 11 år vi bott här! Nr 100 hängdes in den 18

augusti 2007 och var en grå flugsnappare. Vi har även (som första kollektiv någonsin) blivit antagna i

club tomt 100. Sedan februari 2009 finns även Egons tomtskådande registrerat på artportalen via tomt 100s

rapporteringssyfte http://www.artportalen.se/birds/artrace/tomtx/ Senaste arterna var fisktärna och järnsparv

som noterades med några minuters mellanrum en ruggig o dimmig kväll den 11 juni i år.

 

De e den i mitten, snösiska alltså. Nr 104

 

En högröstad rackare med kraft i näbben: stenknäck, nr 106.

 

Egons tomtlista direkt från svalan

108 arter
Kollektivet Egon
 
 
Gäller t.o.m. 31 aug 2009  
  Artnamn Datum
108   Sångsvan 19 okt 1998
107   Sädgås 28 apr 2001
106   Grågås 2 maj 2003
105   Kanadagås 17 okt 1999
104   Kricka 2 maj 2004
103   Gräsand 31 aug 1999
102   Knipa 22 maj 2000
101   Storskrake 1 maj 2004
100   Orre 21 jan 2007
99   Gråhäger 9 sep 2007
98   Bivråk 28 aug 2000
97   Havsörn 21 nov 2000
96   Brun kärrhök 5 maj 2000
95   Duvhök 6 okt 1998
94   Sparvhök 12 apr 2000
93   Ormvråk 4 maj 2000
92   Fjällvråk 19 apr 2003
91   Fiskgjuse 25 apr 2005
90   Tornfalk 16 sep 2006
89   Stenfalk 1 dec 1999
88   Pilgrimsfalk 10 sep 2004
87   Trana 3 sep 2000
86   Ljungpipare 19 aug 2003
85   Tofsvipa 3 maj 2000
84   Brushane 4 maj 2004
83   Morkulla 17 jun 1999
82   Småspov 1 maj 2003
81   Storspov 8 jun 2000
80   Gluttsnäppa 12 maj 2005
79   Skogssnäppa 16 jun 2006
78   Grönbena 10 maj 2000
77   Drillsnäppa 3 aug 2003
76   Skrattmås 11 maj 1999
75   Fiskmås 26 maj 1999
74   Silltrut 21 apr 2003
73   Gråtrut 5 sep 1998
72   Havstrut 6 sep 1998
71   Silvertärna 18 jul 2000
70   Fisktärna 11 jun 2009
69   Tamduva 3 sep 1998
68   Ringduva 1 sep 2002
67   Berguv 7 jan 2003
66   Jorduggla 9 mar 2003
65   Tornseglare 10 jun 1999
64   Gråspett 9 jan 2003
63   Större hackspett 15 sep 1998
62   Sånglärka 20 apr 2003
61   Backsvala 21 maj 2005
60   Ladusvala 9 jun 2000
59   Hussvala 18 jul 2000
58   Trädpiplärka 23 aug 2003
57   Ängspiplärka 7 maj 2003
56   Rödstrupig piplärka 3 sep 2002
55   Gulärla 10 sep 2001
54   Sädesärla 1 sep 1998
53   Sidensvans 9 okt 1998
52   Järnsparv 11 jun 2009
51   Rödhake 10 jun 1999
50   Blåhake 29 aug 2003
49   Rödstjärt 7 maj 2000
48   Buskskvätta 2 maj 2004
47   Stenskvätta 17 sep 1999
46   Koltrast 22 apr 2001
45   Björktrast 17 sep 1998
44   Taltrast 10 jun 1999
43   Rödvingetrast 30 sep 1998
42   Dubbeltrast 20 aug 2000
41   Ärtsångare 21 maj 2007
40   Grönsångare 11 jun 2005
39   Gransångare 2 sep 2002
38   Lövsångare 11 sep 1998
37   Kungsfågel 7 nov 2004
36   Grå flugsnappare 18 aug 2007
35   Svartvit flugsnappare 12 maj 2000
34   Talltita 19 nov 1998
33   Svartmes 1 jun 2000
32   Blåmes 6 sep 1998
31   Talgoxe 1 sep 1998
30   Nötväcka 20 aug 2004
29   Trädkrypare 11 jan 2008
28   Nötskrika 7 okt 2003
27   Skata 1 sep 1998
26   Nötkråka 1 sep 1998
25   Kaja 2 okt 1998
24   Råka 21 apr 2003
23   Kråka 1 sep 1998
22   Korp 9 okt 1998
21   Stare 17 sep 1998
20   Gråsparv 30 sep 1998
19   Pilfink 30 sep 1998
18   Bofink 11 sep 1998
17   Bergfink 15 sep 1999
16   Grönfink 18 sep 1998
15   Steglits 12 maj 2005
14   Grönsiska 1 sep 1998
13   Hämpling 6 okt 2002
12   Vinterhämpling 6 okt 2002
11   Gråsiska 17 nov 1998
10   Snösiska 11 apr 2008
9   Bändelkorsnäbb 13 jan 2008
8   Mindre korsnäbb 14 sep 2002
7   Rosenfink 11 jun 2005
6   Tallbit 10 feb 1999
5   Domherre 19 okt 1998
4   Stenknäck 31 maj 2008
3   Snösparv 13 apr 2008
2   Gulsparv 17 nov 1998
1   Sävsparv 2 maj 2006

 

Och här har vi ännu mer kalenderbitarstatestik för den extremnördige. Månads- och årslistor från svalan. Den som

verkligen känner för en djupdykning i ämnet kan ju t. ex. jämföra årslisteresultaten med vilka som bodde på kollektivet

under respektive år (eller månad). Bästa året var 2003 med 63 årskryss, boende på Egon under detta år var: Barba, Epan,

Grap & Woody - med kortare inspel av Ida Laudon, MossNisse och Tove Eriksson. Tydligen ett vinnande lagkoncept.

 

KOLLEKTIVET EGONS ÅRS & MÅNADSLISTOR 1998-2009 
 
  Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Summa
Total 24 20 23 54 67 41 33 51 50 34 28 24 108
2009 8 8 22  21 22 17 22 17 13 11 6 46
2008 13 8 8 34 25 19 19 20 10 10 6 6 52
2007 13 9 11 24 26 22 16 35 22 10 7 9 59
2006 8 6 8 23 28 20 15 15 24 17 13 11 46
2005 9 10 10 30 36 22 21 13 15 12 12 6 48
2004 8 9 13 26 32 20 13 24 31 16 12 10 56
2003 15 13 14 32 34 18 14 26 22 20 11 10 63
2002 5 6 7 22 21 13 18 16 20 15 15 17 43
2001 8 11 5 24 21 13 13 10 16 9 11 6 39
2000 8 7 8 18 30 23 19 20 18 23 14 12 51
1999 6 4 9 20 7 15 19 13 7 5 35
1998 19 19 15 10 28

Till startsidan med alla ramar