Några foton från Pommac-Galoppen 2006
(foto: Klara Klippmark)


Före start

         
  1. Lars Jansson, Gävle OK              2. Sören Persson, SISU Forshaga         4. Bo Thörnblom, Hemlingby LK
& 3. Erik Klippmark, Hemlingby LK

         
5. Göran Lindqvist, Hemlingby LK           6. Per Hållström, Hemlingby LK           7. Lars Klippmark, Hemlingby LK

         
8. Johan Eriksson, Gävle OK                9. Kjell Björk, Hemlingby LK                    10. Erik Sisell, Gävle OK   

    
11. Anders Wolkov, Hemlingby LK         13. Eric Lindblom, Hemlingby LK

Startsidan