New York City Marathon - HLK:are 1970-2004

* = före HLK bildades eller icke medlem året loppet genomfördes

År Namn Ålder Totalt Män/Kvinnor Åldersklass Tid
1981 Tommy Waller* 34 år 1148 M1111 515 2.55.14
Conny Andersson* 39 år 2435 M2344 1117 3.09.48
Runar Waller* 58 år 8588 M7919 377 3.56.17
1982 Tommy Waller 35 år 2344 M2234 1034 3.08.45
1986 Bertil Höije 47 år 860 M820 138 2.58.26
1987 Tommy Thyr* 26 år 5600 M5239 1135 3.29.15
1988 Inger Wennberg 42 år 12827 K1419 281 4.15.49
Per Wennberg 45 år 12830 M11411 3539 4.15.49
1992 Tommy Waller 45 år 1987 M1917 494 3.08.19
1995 Anders Edvinsson* 30 år 3880 M3634 1596 3.34.17
1997 Erik Klippmark* 30 år 316 M298 163 2.50.21
2004 Tommy Waller 57 år 16509 M12714 456 4.33.41

 

 

 

Startsidan