CV/Robert Ciabatti 2020

Robert Ciabatti, 1956-09-03 Adress: Gröna Vägen 56 a 541 54 Skövde Brf Vallsängen. HSB
E-post adresser: arbetet:
robert.ciabatti@galaxenbygg.se , politisk, robert.ciabatti@politiker.skovde.se, privat: robert.ciabatti@bredband.net. Egen hemsida: http://privat.bahnhof.se/wb434025/
Beskrivning av vad jag gjort fram till dags dato. I ungdomen var jag idrottsman. Efter 9 årig grundskola gick jag 2 årig bygglinje under skolåren sommarjobbade jag bl. a som tidningsbud och "byggare". Efter jag gått ur bygglinjen får jag fast arbete som byggnadssnickare på Bygg Lars AB 1975, då har jag också fullgjort min värnplikt och tagit körkort. I december 1993 försätts företaget i konkurs, då har jag arbetat 18 år som byggnadssnickare. Kände samtidigt att det var dags att gå vidare och lära mig nya saker. Läste in grundskolekompetens inför gymnasiestudier 1994-95. Skaffade gymnasiekompetens 1995-99 tog ut gymnasieslutbetyg sommaren 99 hade då skaffat extra kompetens inom data, matematik, engelska, samhällskunskap, svenska genom överkurser s. k. C kurser. Läste på HTU (idag högskolan i Väst) in 60 ekonomipoäng. Har från 1994 utvecklats mycket bl. a genom föreningsarbete i kombination med studier, har bl. a varit ordförande i byggnads avd 6 sektion 5 Trollhättan, ordförande i Byggfackens - S förening och ordförande i ABF Trollhättan. Jobbat som bygginformatör från sommaren 2002 åt Galaxen Väst Bygg AB  från 1 januari 2004, handläggare, uppföljare, preventionsinformatör i Galaxen. Från 1 april 2006 ansvarig för Galaxen Väst Bygg AB i Skaraborg där jag förutom handläggarjobbet arbetar som preventionsinformatör. Från 1 jan 2012 Galaxen Bygg AB. Jag arbetar vidare som handläggare, uppföljare och förebyggandearbetsmiljöinformatör.

Mina intressen är bl.a. politik, datorer, konst och att hålla igång med fysisk träning.

Meriter och arbetslivserfarenheter:
Distributionscentralen Tidningsbud från 1972 - 1974 på helger och sommarlov. Här lärde man sig ordning och reda och att tider måste passas. Svenska Staten Skyttesoldat 1975 13 okt - 1976 25 maj. Någon har sagt att här lär man sig att bli karl?
Bygg Lars AB Byggnadssnickare 1975, 9/6 - 1993 23/12
Trollhättans kommun, ersättare i gymnasienämnden 1995 - 2002. Ledamot i utbildningsnämnden 2002-2004 och i gymnasieutskottet under år 2004. Lärarvikarie under 2001 bl. a matematik och fysik. Byggnads avd 6 ordförande sektion 5 2002 - 2003, Byggfackens S-förenigs ordförande 2002. Bygginformatör åt Galaxen Väst Bygg AB med stationering i Uddevalla men med hela Västsverige och Värmland som arbetsområde, från 2002. Fick stipendium av LO som utvald av Byggnads att deltaga på Genevéskolan under 4 veckor sommaren 2002. Skolans syfte är bland annat att öka gemenskap och förståelse för det nordiska samarbetet, öka kunskapen om ILO och dess övergripande arbete samt att öka kunskapen om globaliseringen och internationaliseringen. Handläggare och uppföljare i Galaxen Väst Bygg AB i Skaraborg från 1 januari 2004. Från 1 april 2006 ansvarig för Galaxen Bygg AB Skaraborg där jag förutom handläggarjobbet arbetar som förebyggande arbetsmiljöinformation.

Utbildningar:
Strömkarlsskolan 2 årig bygg och anläggningsteknisk linje byggnadsträteknik 1973 - 1975
Grundvux Läst in grundskolekompetens 1994 10/1 - 1995 8/6
ABF Grundläggande datautbildning win 3.1,works 3.0 samt DOS 1994 6/6 - 1994 13/12
Gymvux Läst in Gymnasiekompetens och diverse överkurser 1995 aug - 1999 juni
Högskoleprovet Skrivit 2 ggr 1997 19/4 och 1998 25/4 bästa resultat 1.5
Läste på HTU Ekonomiprogrammet in 60 ekonomipoäng under 2001 - 2003. Ett flertal fackliga kurser bl. a AL 1 och AL2, Insikter, Agitation 1 och  2. Genèveskolan 26 maj - 21 juni 2002 Bättre arbetsmiljö grundkurs och fortsättningskurs. Läste under HT 2006 10 p Retorik på högskolan i Skövde, har nu 70 högskolepoäng. 13 -15 mars 2007 utbildas jag till arbetsmiljökurshandledare i Nässjö. 28 februari 2008 Power Point kurs med Galaxen i Uddevalla internutbildning. VT 2008 genomgår jag på Kommunala Vuxenutbildningen i Skövde en datakurs där jag lär mig Office 2007.

Språkkunskaper:
Svenska (mitt modersmål) Engelska, mycket bra Franska, lite Italienska, lite Tyska, lite.

Från 1/1 2011 är jag viceordförande i Byggnadsnämnden i Skövde och med i BN: s  beredningsutskott. Jag är sedan november 2010 med i Skövde kommunfullmäktige och sitter i Styrelsen för Socialdemokraterna i Skövde.

2012-03-17 Årsmöte för Socialdemokraterna i Skövde. Jag valdes till Studieorganisatör och är även sedan tidigare ledamot i Styrelsen.

2015-01-01 - 2018-12-31 denna mandatperiod är jag ledamot i  Skövde kommunstyrelse och ersättare i kommunstyrelsens arbetsutskott. Ledamot i beredning samhällsbyggnad ersättare i kommunstyrelsens arbetsgivarutskott.

2018-02-17 Skövde Södra S-förening hade årsmöte i Skultorp där jag åter blev vald till ordförande i styrelsen.Tog även åt mig att åter bli Studieorganisatör i Skövde AK och är sedan tidigare Studieorganisatör för Byggnads S- förening i Skövde.

Mina politiska uppdrag Mandatperiod: 2019-01-01 - 2022-12-31

Barn och utbildningsnämnden 2 v ordf.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Kommunstyrelsens arbetsutskott - ers              
Kommunstyrelsen 2015 - Ledamot
Skaraborgs kommunalförbund - ers
Kommunfullmäktige - Ledamot                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 Beredningar och utskott

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskottBeredning medborgare och folkhälsaBeredning samhällsbyggnadKommunstyrelsens arbetsgivarutskottKommunstyrelsens arbetsutskott

Bolag

Skövde Stadshus AB Ledamot

 

Tillbaka till startsidan.