PMiR

PMiR tillhandahåller konsulttjänster inom projektledning och annan projekthantering
med fokus på forsknings- och utvecklingsverksamhet. Vi stöttar bildandet av nya konsortier, matchar partner och hittar finansiella möjligheter för att starta nya forskningsprojekt. Vi leder projekt eller stöttar projektledare och tillhandahåller även andra projektrelaterade tjänster som t ex kommunikation.

kontakta

Malin Rosqvist malin@pmir.se eller Gunnar Widforss gunnar@pmir.se

Project Management in Research Rosqvist&Widforss HB