Personakt Antavla

Simon Hansson

Far:Hans Michelsson Riberus (- 1664)

Död:1697 Prästgården, Fagered (N)

Noteringar

Pastor i fagered.

Latinska namn "Simon Johannis Faurelius"

Fagereds kyrka, IV2 alnar lång och 16 bred, är byggd av
sten, försecid med spåntak och trätorn. Altartavlan och
predikstolen äro gamla, och man berättar, att den förra skall
vara förd från Köpenhamn. På kyrkväggen hänger ett
epitafium, gjort 1666, vilket föreställer porträtten av
framlidne pastorn härstädes Simon Hansson Faurelius, hans hustru
Metta Adamsdotter jämte 4 deras barn. En av ihåligt
ek-trä utarbetad Mariabild, lämning från katolska tiden, står
under läktaren. Uti tornet hänger en klocka.58) Kyrkan
äger varken hemman eller utjordar utan endast tionde 20
kappar råg, 1 tunna 23 kapp. korn och 2 tunnor 18 k. havre.

Pastorsbostället Fagered Prästgård, 1 hemman
oförmedlat, beläget på ett litet avstånd ifrån kyrkan, är omgivet
av skogar och har därpå överflöd. Anses för ett av de
bättre hemmanen i socknen, ehuru det ej äger mer än 10
tunnors årligt utsäde i en av skogmo bestående åkerjord,
som ligger på berghallar. Stomhemman äro Holmen 1/2
och Olof Börjesgård i Ullareds by, även 1/2 hemman.

Fornlämningar:! 1/8 mil ifrån Västgötagränsen uti
Hackarps hage är på västra sidan om vägen en hög
bergskulle Skansen kallad; här hava fordom förskansningar
varit gjorda, varefter ännu några lämningar från bergskullen
och ner emot den förbigående vägen igenfinnas. På östra
sidan om vägen hava förskansningarna av detta pass
fortsatts med en vallgrav, vilken fortgått ända ner till
Högwads-ån, och på den motsatta sidan av ån, i Ålarps åkergärde

5S) På henne läses: Gud sig-ne detta werk,

Att ock ett klockeljud
Må ljuft uppbåda folk
Att troget bedja Gud,

Gif att ditt dyra ord och omsorg för wår själ
Må alldrig gå oss från
Så slutas tiden wäl,
Ack låt för Jesu skull
Wårt sista klockslag bli
En salig kallelse till ewighetens dag.

runeberg.org/hallhist/0535.html