Personakt

Jacob Söffrensson


Barn med ?

Barn:
Boell Jacobsdotter (1655 - 1714)
Söffren Jakobsson (- 1705)

Noteringar

levde ännu 1669

"Jacob Söfrendßen är siellf een gammal man, men Sohnen Söfren Jacobßon är duchtig til knecht"
från jorderevningsprotokollet 1670-71

Sonen Söfren Jacobsson dör 1705

Framforskat och tytt av:
Martin Brandt