Personakt Antavla

Tue Suendsen

Blev högst 82 år.

Far:Suend Thuesson

Född:1601 Krågarp, Västra Nöbbelöv (M)Källa:
Bo Lindkvist
www.bossebus.eu/Html/000/0000/547.htm
 
Död:1683-02-08 Södra Villie 9, Ville (M)Den 8 februari dödde Tufve Swänsson i Södra Villie 82 å

Källa:
Bo Lindkvist
www.bossebus.eu/Html/000/0000/547.htm
 

Barn med Dorothea Holgersdotter (1604? - 1688)

Barn:
Kjerstina Tuesdotter (1629? - 1696)
Peder Tuesson (1630? - 1695?)
Suen Tuesson (>1630 - >1713)

Noteringar

Enligt vad som framkommit delvis genom forskning i danska arkiv bodde Tue Suendsen och hans familj inledningsvis i Tingaröds by i V.Nöbbelövs socken. I Krågarps by fanns, enligt jordebok i Köpenhamns Rigsarkiv, en Sven Tussen vid 1500-talets slut. Han är givetvis en tänkbar fader till denne Tue men uppgiften har ej kunnat verifieras och får därför betraktas som ett rent antagande. Denna tanke bekräftas i viss mån av sonen Peder Tuesens levnadsbeskrivning. Tue S. och hans maka återfinnes just försvenskningsåret 1658 i Södra Villie. Tue Suendsen köpte gården den 14 december 1650 av borgaren i Ystad Tönnes Hansson som i sin tur hade köpt den av sahl. afgången Haagen Lauritzon. Bonden Thue Suendsen värbar, har en son Suend Thuesen 1671.

Övriga barn:
Anders Tuesen.
Bonde i Örsjö.
Född i Tingaröd Nr 3, Västra Nöbbelöv (M).

Boel Tuesdatter.
Född i Tingaröd Nr 3, Västra Nöbbelöv (M).

Hans Tuesen.
Född i Tingaröd Nr 3, Västra Nöbbelöv (M).


Källa:
Bo Lindkvist
www.bossebus.eu/Html/000/0000/317.htm