Personakt

Jörgen Mogensen

Död:1621-08-03 Bräkne-Hoby(M)

Barn med Chatarina Jensdotter (- 1613)

Barn:
Jörgen Jörgensson (1597? - 1639)

Noteringar

Präst i Bräkne-Hoby 1571 -1621 - Latin Georgi Magni

Gravsten i Bräkne-Hoby kyrka,, en vacker häll av röd kalksten bevarad i nya kyrkans södra vägg.

"Georgi Magni tego lundensem. Is annis vicies ternis gerens sacrum ordinem. Tres ex iis Lossensibus dedit ministrans vincutis septem coactus sveticis Huic docendae eccelesiae bis quina lustra caetra praepositus interim div et Broecnis et Listris.
Sed Conjuges hic accubcint duae.prior Caronia quem Margarita filia Laurentii, Sed altera est Chatarina jani filintu sedda helsingburgia, utrage digna laudibus. Herr Jörgen Magensen döde 1621 3/8, Margerete Lauridsdotter 1588 15/3, Carine jensdotter 1613 26/2."

Översättning:
Jag betäcker Jörgen Mogensen från Lund. Förvaltade prästembetet i 3 gånger 20 år, gav 3 av de, i ämbetesutövning år lösens sockenbor, 7 år gav han tvungen åt svenska bojor, åt lärarekallet i denna kurka gav han de återstående två gånger fem lusterna. Här under länge prost för bräkne och listers prosterier, men hans tvenne gemåler vilar här, den första Margareta Larsdotter från Landskrona, den andre Chatarina Jensdotter av börden Helsingborg, båda beröm värda.

Källa:
Gunnar Larsson, Lundstifts herdaminne, Ser II Biografi 13B, Lister och bräkne kontrakt.