Personakt

Mats Persson Holm

Död:1601

Barn med ?

Barn:
Johan Matzon Holm

Noteringar

Kansliskrivare 1581 i Stockholm. "1581 förordnades han att vara Rasmus Ludvigsson behjälplig i vården av det gamla arkivets handlingar. Hans fina handstil förekommer ofta i Rasmus krönikeexcerpter och i hans korrespondens.---När i början av 1590-talet Rasmus---efterträddes av magister Lars Laelius, kvarstod M som dennes biträde. Han avled 1601. Troligen var han från huvudstaden. Han skriver sig stundom "Holmensis". Hans hustru hette Agnes (Agneta) Mårtensdotter, möjligen dotter till Stockholmsborgaren Mårten Andersson." Källa: Svalenius-Rikskansliet i Sverige 1560-1592 -SvRA 1991. Barn: Johan Matzson Holm, född 15XX?
(Obs. Att denne Mats Holm är far till 74 Johan Matzson Holm är sannolikt men dock en gissning.)

Källa;
leissners.se/ludwig/dorothea/utskrift/Edman.htm