PriserNotera att jag lagt detta på is för nu

Typ av jobb Lägsta/ordinarie pris Pris för enkla problem Pris för svårare problem
Hembesök 100 kr
Felsökning 75 kr 150 kr 300 kr
Reparation, mjukvaru- 75 kr 150 kr 250 kr
Reparation, nätverks- 75 kr 150 kr 300 kr
Reparation, hårdvaru- 100/300 kr 395 kr
Bygga en dator 395 kr
Installera hårdvara 100 kr 300 kr
Installera olika program 75 kr
Installera operativsystem 250 kr
Bygga hemsida 600 kr 1000 kr
Göra program 200 kr 400 kr 600 kr


Mer info:
Hembesök tas ut om det är över 1-2 km från Svedmyra.
Felsökning gäller främst hårdvaru-problem. Väldigt enkel (max 30 minuter) har lägsta priset: 75 kr.
Relativt enkel på cirka 1 timme: 150 kr. Svårare: 300 kr.

Väldigt enkel mjukvaru- och nätverks-reparation (max 30 minuter, inkl. felsökning) kostar 75 kr.
Enklare mjukvaru- och nätverks-reparation (inkl. felsökning): 150 kr.
Svårare mjukvarureparation kostar 250 kr.
Svårare nätverksreparation (inkl. felsökning) kostar 300 kr.

Enklare hårdvaru-reparationer kostar 100 eller 300 kr per komponent. 300 kr är för moderkort eller processor. Felsökning blir en kostnad utöver detta vid hårdvaru-reparationer då det ofta krävs lite mer felsökning.
Svårare hårdvaru-problem kostar 395 kr (väldigt svåra kan kosta mer).

Installera olika program är priset per program. Större program avses då. Installera optiska enheter (t. ex. DVD), chassi, fläkt, hårddisk m m. kostar 100 kr per hårdvaru-komponent.
Installera moderkort eller CPU (processor) kostar 300 kr.

Liten hemsida kostar 600 kr.
Större hemsida kostar 1000 kr. Övrigt hemside-jobb: c:a 200/h effektiv tid.

Göra program i java, c# eller Visual Basic avses här.
Väldigt enkelt program, kanske 1-3 timmar kostar 200 kr.

Mer avancerat program, kanske 8-12 timmar kostar 400 kr.
Stort program, kanske 1-3 dagar kostar 600 kr.
Övrig programmering kostar c:a 200 kr per timme effektiv tid.
Jag får ofta göra en bedömning från fall till fall då folk tenderar vilja få hjälp med problem jag inte exakt satt pris på enligt ovan. Jag utgår dock från priserna ovan och försöker lägga mig ungefär där om jobbet faller utanför dessa kategorier.