Människan i fokus

Människan är den största och viktigaste resurs som vårt samhälle skådat sedan begynnelsen av vår civilisation.

Sumererna, för 8000 år sedan, var det första samhälle som förstod att utvecklas genom att skapa optimala förutsättningar för människor och allt liv.
Förståelsen för den skapande processen i naturen, blev avgörande för framgång. Att skapa föda och ett bättre liv, genom att använda kunskap. Detta skapade kreativa människor som utvecklade hjulet matematiken och vetenskapen.

Men kom ihåg, teknisk utveckling är inte det samma som mänsklig utveckling.

Under slutet av 1900-talet har människans villkor väsentligt försämrats i Sverige.
Speciellt gäller detta arbetsmiljö, social trygghet och social miljö inom samhälle, företag och förvaltning.
Redan under sjuttiotalet började man ge upp tanken på full sysselsättning, vilken sjönk ned till omkring 75 procent av arbetsföra befolkningen, resten gömdes i olika sociala system. Idag har vi fortfarande 18 procent av dessa som inte har arbete, vilket kostar samhället 121 miljarder kronor, och med stort lidande för de inblandade.
Samtidigt skördar droger och alkohol enorma skador, mycket genom utslagning och sociala problem, vilka kostar samhället 150 miljarder kronor. Även på små orter ökar tunga droger i Sverige, där aldrig sådant förekommit tidigare.
Även på andra håll i världen ökar problemen. Bruket av smätstillande medel ökar både i Sverige och utomlands, där receptbelagda läkemedl har fyrfaldigats i USA senaste åren, med 7 miljoner som använder dessa läkemedel utan recept (Enl. tidningen rfhl: s hemsida).

Om ett antal år kommer mental ohälsa att vara den näst största folksjukdomen i Sverige, enligt en professor. Vi har missat något fundamentalt i vårt samhällssystem.

Ett föredrag av Sven Bremberg, barn och ungdomsläkare på Folkhälsoinstitutet, visar att antalet kraftigt sjuka undomar i psykisk ohälsa, som kräver sjukhusvistelse har ökat fyra gånger i Sverige, sedan mitten av 90-talet.
Ökningen mellan 11-15 år är störst i Europa. Inget annat land har så stor ökning som
Sverige.
En gradvis ökning har också skett under de senaste 100 åren i Sverige, men accelererat sedan mitten av 90-talet.
Hälsan hos15-åringar ligger bland de sämsta i Europa

Många kommuner har 50 procent arbetslösa ungdomar.
28 procent lämnar gymnasiet utan godkända betyg
Bland OECD länderna ligger Sverige bland de sämsta när det gäller ungdomar som varken studerar eller arbetar.

Användnningen av droger ökar allt er i allt yngre ålder

Vanligast är missbruket bland 18-27 år. Det visar sig att 65 procent av männen och 90 procent av kvinnorna gör det för att de har en ångest och depresionsproblematik.

Användningen av canabis och hash är vanligt, men ger verkningar som sedan hindrar personen att båda hantera sin livssituation, och sin droganvändning.
Förmågan att ta del av komplex information minskar, samtidigt som korttidsminne nästan försvinner helt, liksom episodminne. De kymper sin förmåga att fatta viktiga beslut om sin framtid och minskar sitt intresse för sitt eget liv.
Därmed driver deras liv ut till havs som en haverist, där de själva inte längre kan skapa det de en gång drömde om.
Tänk att kaste bort det finaste vi har, vår egen framtid.

Stressade människor biter sönder sina tänder
I ett inslag i morgonnyheterna på TV 10-09-16, intervjuades en tandläkare som berättade om de svåra bitskdor som unga människor får på sina tänder, där de biter samman käkarna, och måste ha bitskenor i munnen. För en del år sedan skedde detta någon gång per år, idag har tandläkaren in ett hundratal sådana fall. En patient per fem har skador.
Under år 2011 har också antalet flickor mellan 20-24 år, som behöver bitskena fördubblats till närmare 1000 stycken. Då finns det ändå ett stort mörkertal.


Ungdomar söker akut hjälp
Ungdomar som söker akut sjukhusvård har ökat med tre gånger, under 2012, mätt under senaste tre åren. Symptomen är då vanligen ont i magen, huvudvärk eller andra liknande symptom, relaterade till stress och psykosomatiska åkommor. Öppenmottagningar för psykiska besvär har samtidgt inte plats att ta emot fler patienter
Detta gör att förskrivningen av antidepresiva läkemedel fortsätter att öka kraftigt under 2012, trots att dessa inte har någon botande effekt utan istället ger en tillfällig lindring, men gör patienterna samtidigt beroende av läkemedel i brist på terapi och en egen kunskap som gör att personen kan ta sig ur sin situation.


Den psykiska arbetsmiljön ligger bakom var tredje sjukdag. Det visar en dansk studie.
Anställda som inte känner sig uppskattade på jobbet blir sjuka och bristen på inflytande över det egna arbetet är det som påverkar sjukfrånvaron mest, enligt en doktorsavhandling vid Bispebjerg-sjukhuset i Danmark. Även Sverige uppvisar liknande siffror.


Den psykiska ohälsan exploderar i Sverige, som enda land i Europa
Detta är en gigantisk tickande bomb


Checklistor för arbetsmiljö

Konflikthantering

Arbetskonflikt
Testa din arbetsmiljö
Tidningen Arbetsliv

Punkter för en friskare arbetsplats


Strategier för en sund arbetsplats
Länkar till andra sidor
Meningen med livet kåseri

Tankar till livet och en vän  - poetiskt kåseri

Ledaren och gruppen en enkel handledning i praktiskt ledarskap

Dikter om livet och människans irrande tankar

Människans krympande livsutrymme

Grupper dynamik styr resultat och trivsel
[Nalle-Bloggen] [Böcker] [Människan] [Kåserier] [Dikter] [Datorproblem]
[Om mig] [Kontakta mig] [Hem]
 
Texten till höger berättar någonting

Insändare i Metro 12-09-10. Först bara en flyktig text om ett vardagsproblem, men sedan, efter en djupare eftertanke, vad är det texten säger.

Människor på mindre orter uppför sig lugnt, med vänlighet och samhörighet. Detta visar också på en trygghet och en sammanhållning, ett behov och en förmåga att värna och vårda den gemensamma stämningen och psykiska miljön. Vänskap och medmänsklighet skapar trygghet. Man är sällan anonym, man känner och man vårdar varandra och samhället. Tryggheten skapar välbefinnande, man bryr sig personligen om varje kund och man vet att man alltid kan bli bra behandlad tillbaka.

Men vad händer i storstan, man är anonym, okänd, en siffra i mängden som skapar främlingskap och rädsla i samhället. Vem är vän och vem är fiende, en beredskap på strid för att överleva, ingen bryr sig om mig, ett hårdnande klimat. Den som är svag går under, ett utanförskap.
Detta leder till en misstänksamhet och en rädsla, rädslan leder till aggression och detta leder till attack och försvar.
Är det verkligen detta samhälle vi vill ha.


Varför är alla böcker och filmer allt mer våldsamma?
Sverige är världsbäst på kriminalitet och våld i böcker och film, varför?
Är det verkligen något att skryta över att människor i Sverige bara tänker i mord, svordomar, rädsla och hat, och är det just ett tecken på det hårdnande samhället, där skräcken ständigt är närvarande, en skräck och en ångest som man måste bearbeta genom deckare, och allt mer deprimerande livsöden, i böcker och på film.
Där människor är för stressade för att kunna bearbeta mer sublima och harmoniska tankar.
På femtio och sextiotalet visades nästan bara filmer om lyckliga människor och harmoniska familjer, dessa har idag helt försvunnit.
Psykologisk manipulation, psykopaten

Det osynliga våldet, verbal misshandel

Psykisk misshandel i nära relation verbal misshandel


FIRO-teorin. (Fundamental Interpersonal Relations Orientation