Med livet som arbetsfält och med många intressen.

Ett liv som har rört sig från det praktiska och över till en besjälad jakt efter livets källor och människans inre väsen.

Människans krumsprång låter sig skärskådas i ljuset av våra utmejslade beteenden, men också med en självdistans och en iakttagelseförmåga.
Med humorn som vapen och i människans tjänst


Företagsledning och projekt har givit mig möjligheten att skapa och uttrycka företagets och mina behov.

Studier i Ledarskap och roller har fått mig att förstå människans komplexa dynamik, men också förstå det omänskliga, när det är som värst.

Dagens teknik och hemelektronik växer i en komplex värld, Just detta har jag trängt djupt in i, både som servicechef och lärare. Nu är min besjälade tanke att även du skall förstå detta spännande ämne.

Läraryrket har gett mig möjlighet att forma människor till växande individer, vuxna såväl som barn.

Historiska studier har givit mig perspektiv på det mänskliga samhället, och hur det skapades.
Lär dig historia för att förstå framtiden.
Björn Bergendahl      En vän av livet , människan och kunskapen
Författare och konstnär
Ingenjör
Ekonom
Aktieanalytiker
Projektledare
Data och nätverkstekniker
Beteendevetare
Livscoach
lärare
Du som är intresserad av att använda mina tjänster kan kontakta mig om:

Uppdragsförfrågan:

Föredrag, kurser
Projekt
Ledarskap, företagsutveckling, personalutveckling, coaching.
Gruppdynamik, mobbing,  utbrändhet, livsfilosofi.
Kvalitetsteknik
Aktieanalys

Ämnen:

Modern teknik:
Datorer, dess skötsel och säkerhet, programkörning och alla möjligheterna med Internet.
Att lösa moderna uppgifter, låna böcker, banktjänster, statliga myndigheters information, och mycket annat.
Mobiltefoner, surfplattor som knyter samman världen och som kan betjäna dig i ditt vardagliga liv.

Historia:
Mina historiska stadsvandringar och föredrag (på engelska eller svenska)

Detta har blivit populärt, gärna med betoning på Göteborg och dess historia,
både för företag och privata grupper
Pris,netto, enkelt föredrag eller guidning: 700:/t, 1200:-/2t, 2000:-/½dag 3000:-/hel dag
Aktivitet och föredrag enligt nedanstående ämnen eller speciella önskemål, netto: 1200:-för första timman

Föredrag:
Staden före Göteborg, Göteborgs födelse, fästningsstaden
Majorna, från födelse till idag
Vad var orsaken till Sveriges alla krig med Danmark och andra grannar?
Gbg från fästningsstad till handelsstad
Sällsamma händelser i det gamla Göteborg
Världsbilderna utveckling, livets vagga kring medelhavet
Varför blev kvinnan förtryckt, kvinnan i Egypten, Sumer, ormen som symbol
Kreta och det Minoiska riket


Ledarskap:
Utbildning, föredrag
Gruppens dynamik, varför en grupp bildas och hur den utvecklas, ledare eller följare
Manliga och kvinnliga grupper
Olika ledartyper, osäkra, kontrollsökande, osynliga, psykopater, kreativt ledarskap
Den kreativa spiralen och den negativa
Mobbing, det informella ledarskapet, utlösande faktorer
Hur och varför destruktiva grupper utvecklas, vägen tillbaka
Gruppens inre och yttre målsättningar
Kundpsykologi och kundvård
Hur utvecklar jag ett företag
Kvalitetsteknikens grunder, vad är kvalitetsteknik


Coaching, personlig utveckling

Osäker eller självsäker, vem är jag, vår identitet
Varför är jag rädd, den kreativa rädslan.
Hur bra är jag, vad tycker andra?
Kroppsspråk, Matilda och polisen, kyrkoherden och blondinen, öppen kommunikation
När uppstår kommunikation
Utbrändhet, hjärnstress, minnesfunktioner
Sömnen, nyckeln till kreativitet, vägen förbi sjukdom


Ekonomi och företagsanalys
Mänsklig och teknisk aktieanalys

Grundläggande förståelse för börsens dynamik
Hur hittar jag topparna, när skall jag sälja
Hur hittar jag bottnarna, när skall jag köpa.
Hur hittar jag bra aktier, små eller stora

Vart är världsekonomin på väg?
Vart är guldpriset på väg?
Vart är oljepriset på väg?


Kontakt: Klicka här
[Böcker] [Människan] [Kåserier] [Datorproblem] [Om mig] [Kontakta mig] [Hem]