Punktlighet är en dygd

Jag måste säga att jag beundrar svenskarna. Det finns inget folk som är så arbetsamma och flitiga som de. Som känner sådan pliktkänsla inför sina uppgifter och inför det arbete man är satt att sköta. Det märker man inte minst när man skall söka någon på sitt arbete. Speciellt om man ringer på fredag eftermiddag.
Då märker man omedelbart hur djupt engagerade de är i sitt arbete. Antingen har de sin telefonsvarare på. Där meddelar en angelägen röst att personen befinner sig på ett viktigt sammanträde eller att personen har åkt på ett kundbesök och väntas bli borta hela eftermiddagen.
Telefonisten har också blivit väl underrättad om att personen just är på väg ut eller just är på väg in vilken minut som helst. Det har hon, för övrigt sagt till alla hela eftermiddagen.

När man sedan ber att få tala med kollegan istället, så finner man att det är lika svårt att få tag på honom.
Man kan sedan gå igenom hela myndigheten, eller företaget. Det finns överhuvudtaget ingen som kan släppa sina viktiga uppgifter. De är helt upptagna och får absolut inte störas.
Detta är ett betecknande och vackert drag hos svenskarna, att de arbetar så hårt trots att det är fredag. Ändå måste de ju vara trötta så dags. Ja, rent av hjärtligt utleda efter att arbetat hela veckan

Därefter ger man sej ut på stan istället. Plötsligt finner man att man sitter i långa bilköer, trots att klockan bara är 14.30. Folk köar i affärer och överallt. Man kan undra hur folk verkligen hinner både vara på jobbet och sitta i bilköer. Svenskarna är verkligen ett idogt folk.

Som när jag ringde för att söka en tjänsteman på skattemyndigheterna. Han hade ställt in sin telefonsvarare så att den uppgav att personen skulle komma in 15.15 under fredagen.
Tretton minuter över femton ställdes telefonsvararen om igen. Denna gången uppgav personen att han hade gått för dagen. Förmodligen hade han varit ute i trafiken och köat medan telefonsvararen var på.
Men med den punktliga precisionen hos en svensk statstjänsteman kom han tillbaka exakt två minuter före den tid han måste svara i telefonen. Man måste säga att vi har en fantastisk tjänstemannakår. Utan denna väl uppövade punktlighet skulle ju ingen myndighet fungera. Utan denna punktlighet skulle ju tjänstemannen ha varit tvungen att svara i telefonen. Då hade han ju inte hunnit med de han måste göra på stan.
Därför får också svenska folket gjort någonting. Därför fungerar vårt samhälle och våra myndigheter så väl som de verkligen gör, med nya rekord i butiksförsäljning varje år.
Tillbaka till kåserier