Underhåll och säkerhet


Det finns också andra problem som kommer av dåligt underhåll av programmiljön
Eller dåligt eget säkerhetstänkande

Ett sådant problem är temporära filer, allmänt kallade temp-filer, vilka ofta orsakar att datorn blir trög eller helt hänger sig, fastnar, i ett visst läge.
Dessa filer läggs i mappar med namnet temp i slutet, och installeras när alla program startas. De används av datorns arbetsminne, och raderas sedan när programmet stängs på valigt sätt.
Råkar man avbryta datorns funktion på felaktigt sätt, eller strömmen går, blir inte dessa filer raderade. När programmet sedan startar igen, blir det dubbletter av samma filer, vilka kan krocka, och ställa till elände, eller gör datorn oerhört seg.
Alla internetsidor lägger också in mängder av filer, som lagras i onödan och inte raderas automatiskt.

Allt detta måste städas bort ibland:

Klicka på start och sedan ”Den här datorn”
Högerklicka sedan på ”Lokal disk”C och sedan på Egenskaper
Då öppnas en dialogruta som heter Egenskaper för lokal disk.
Här kan du välja att klicka på diskrensning
En ny dialogruta gör att du kan välja vad du vill rensa.
Rensa alltid temp och tillfälliga Internetfiler. Det händer inget farligt om du väljer att rensa allt som står där, men läs gärna igenom detta ändå.

I den första dialogrutan kan du också klicka på ”Verktyg” och välja ”Defragmentera
Denna åtgärd samlar ihop alla filer som hör till ett visst program, så att de inte ligger utspridda över hela datorns hårddisk, vilket bli ett fasligt jobb för datorn att hitta och gör datorn trög.

Du kan också hitta dessa verktyg genom att gå in på Start, Program, Tillbehör och sedan Systemverktyg.


Det finns också bra gratisprogram för att rensa tempfiler och register

Ett sådant program är Ccleaner, som finns att ladda ned på följande länk
http://www.piriform.com/ccleaner/download
Programmet rensar både tempfiler från program och från internet. Dessa senare lägger sig i datorn när man går in på en hemsida och växer till stora mängder.
I programmet kan man också välja att rensa bort andra filer, från papperskorg mm.

Det finns också en funktion för automatisk rensning av dessa filer, när datorn startas:
Starta programmet och klicka sedan på "Alternativ (ett kugghjul)
Klicka sedan på "Inställningar" och se till så att rutan med: "kör Ccleaner när datorn startas" är förbockat.

Programmet har också ett mycket bra verktyg för rensning och städning i registret.
Detta register använder datorn för att hålla reda på alla installerade program och innehåller också detaljerad information om hur dessa skall köras. När program uppdateras eller avinstalleras, lämnas ofta spår kvar som gör datorn trögare. Det är därför bra att göra rensning av detta register ibland.

I verktygsmenyn finns också möjlighet att välja vilka program som inte behöver startas direkt vid uppstart, vilket tar onödigt lång tid ibland.


Vill du betala, finns det också ett bra rensningsprogram

Det jag idag rekomenderar är AVG PC tuneup som kan laddas ned från
http://www.avg.com/eu-hu/download.prd-tripct

Programmet ger effektivare rensning och även bättre och snabbare defragmentering.


Så här kan du säkerhetskopiera dina filer

Alla datorer kraschar förr eller senare, genom tekniska fel eller förslitning. Det kan vara elektroniken, men det kan också vara din hårddisk, vilket tyvärr är mycket vanligt. Då är ofta all information borta.

Se därför alltid till att säkerhetskopiera alla filer till DVD, CD eller till en lös hårddisk, vilket är det bästa. Denna kan du ha stående i kassaskåp eller i en annan säker förvaring.
Dessa hårddiskar finns idag i små, separata lådor och rymmer allt du har på datorn. Då spelar det inte så stor roll heller om virus drabbar datorn.

Använd antingen det inbyggda kopieringsprogrammet i dialogrutan, beskriven ovan, eller markera de mappar som du har i ex.vis "Mina dokument".
Dra sedan över dessa mappar till den separata hårddisken, som du öppnar i ett separat fönster.
Om du sparar allt i ”Mina dokument”, räcker det att dra hela denna mapp till den separata hårddisken.

Använd också gärna USB-minne.
San Disk har ett fantastiskt bra minne på 4 eller 8 Gb eller 16Gb, som rymmer alla dina filer, utom jättestora bild eller musikarkiv.
Där finns också ett inbyggt program som du kan ladda ned, Dmailer Sync som gör att dator och minne kan synkroniseras för automatisk back Up och säkerhetskopiering av alla önskade, egna filer
Gör detta regelbundet. San Disk verkar ha slutat med support för program till sitt U3 operativsystem, men Dmailer synk går att ladda ned från programmets egen hemsida. Klicka på länken nedan och ladda ned program till U3:
http://www.dmailer.com/Ditt operativsystem kan också krascha, genom tekniskt fel eller genom virus

Ett operativsystem kan återställas till en tidigare tidpunkt,.om filer kraschat i operativsystemet. sådant kan hända genom små fel i hårddisken, just där dessa filer ligger lagrade.
Det är viktigt att du går in direkt efter ett uppkommet problem. Om du ändrar i filerna, genom att fortsätta att arbeta, minskar möjligheten att återskapa, ju mer du har ändrat.

Detta gör du genom att gå till systemåterställning.
Du kan hitta dessa verktyg genom att gå in på Start, Program, Tillbehör och sedan Systemverktyg. Där klickar du på ”Systemåterställning”
Datorn lagrar nämligen alla förändringar i operativsystemet, under en viss tid. Tidigare information kan då ofta återskapas. Detta gäller också virus som kommit in i datorn, och som då kan tas bort, genom att gå tillbaka till en tidpunkt före virussmittan.
Välj då en tidpunkt eller ett datum som är markerat med fet stil, bara dessa datum kan väljas.
Det går också att ångra återställning, om åtgärden inte skulle fungera.
Dina privata filer ändras aldrig av dessa åtgärder.


Skapa återställningspunkt
En säkrare återställning kan skapas genom att göra en återställningspunkt där all information sparas vid en viss tidpunkt som du bestämmer själv. Förnya tidpunkten ibland.
Du kan också lägga ut denna återställningspunkt, som en genväg, på ditt skrivbord
I dialogrutan kan du sedan välja att gå tillbaka till ett visst datum eller klockslag.
Det går också att ångra återställning, om åtgärden inte skulle fungera.
Du kan hitta dessa verktyg genom att gå in, som ovan, på Start, Program, Tillbehör och sedan Systemverktyg. Där klickar du på ”Systemåterställning” och skapa återställningspunkt


Arbeta med datorns underhåll och prestanda
Du når guiden genom att klicka på Start och sedan på Hjälp och Support.
Här finns en mycket stor mängd information om hur du sköter och underhåller datorn, men också hur du kan ändra inställningar och egenskaper för start och körning av filer.
Under Prestandaoch underhåll, finns information om säkerhetskopiering, lösenord, inställningar för flera användare och en stor mängd annat.
Här hittar du också Systemåterställning genom att klicka på Klicka på Prestanda och underhåll, klicka på Ångra ändringar genom att använda systemåterställning och klicka sedan på lämplig rubrik för det du vill göra.


Köra i felsäkert läge
Kraschar operativsystemet så att datorn inte startar alls, måste du gå in genom att starta i felsäkert läge.
Ett mindre fel i operativsystemet kan göra att felsäkert läge startas automatiskt.
Det kan då bli möjligt att få igång nödvändiga funktioner för att köra datorn och hitta återställningsfunktionerna. Bara nödvändiga delar av datorn körs då i ett begränsat format.

Om operativsystemet inte startar alls, kan ändå alternativet felsäkert läge komma upp.
Om det inte gör detta, kan du hålla ned Cntr-tangenten, när datorn startas, eller trycka på F8 just efter att den första texten visats, på svart botten.
Om en text istället visar sig, ”starta genom att välja operativsystem” trycker du på tangenten F8. Då startas datorn också i felsäkert läge.
Där kan du sedan välja ”Senast fungerande konfiguration” Detta hämtar en verson av systemet från ett tidigare skede, innan datorns operativsystem kraschade.

Om inte felsäkert läge startar, eller systemet går vidare till normal uppstart, kan man också få datorn att starta om i felsäkert läge genom att avbryta uppstarten just som Windows logga visas i bild. Stängs datorn då av, genom att strömbrytaren hålles nedtryckt till systemet stängs, kommer datorn att starta i felsäkert läge nästa gång en start görs. Görs detta för att bara testa funktionen, och man går vidae till läget "Starta Windows normalt", kommer disken sedan först att kontrolleras för eventuella fel (inkonsekvenskontroll). Ett blåttfönster visar då denna kontroll

Hjälper inte ovanstående, startar datorn inte alls, går det att starta den med installationsskivan för Windows. Där finns alternativ som reparera, och andra alternativ.
Som sista utväg, välj att göra ny installation av operativsystemet Windows, men strax efter att installationen startats, väljer du att avbryta. Då har just startfilerna lagts in på nytt, men det gamla systemet har ännu inte raderats. Ta sedan ut skivan och pröva att göra en omstart av datorn.

Om det inte går att få igång datorn genom dessa åtgärder, kan man försöka att ändå plocka ut sparade filer på hårddisken. Denna plockas då ut och kopplas till en annan dator, där den körs som "slav"
En dator har möjlighet att köra minst två hårddiskar i systemet. Den första, med operativsystemet, kallas master och resterande kallas slav. Genom att ställa om strömbrytare på hårddiskens bakkant, eller byglar, ändas inställningen från master till slav. Därefter koppas hårdisken in med de extra kablar som kommer från moderkortet. Datorn startas och disken skall nu synas som en extra enhet, i "Den här datorn"

Genom att göra en fullständig backup på en separat hårddisk, från en frisk dator, gå det också att återställa ett kraschat system. Följ instruktionerna i datorns backup-system.

Med hopp om en säkrare och trevligare datormiljö för er alla.Tillbaka till Datorproblem

Till Virusproblem

Hem