Virusproblem och intrång

Oron för virusattacker

Dagens Internetleverantörer har ett mer eller mindre väl utbyggt kontrollsystem, som inte släpper in vad som helst till din dator. Programfiler, med kod, dolda i mail, som maskar eller trojaner, som kan påverka din dator Dessa stoppas nästan alltid, innan det når dig. Ofta stoppas också välkända källor för otillåten reklam (Spam).
Du kan själv prova att skicka något litet program till dig själv. Du kommer då antagligen att se att ditt mail har stoppats, och du får ett meddelande om att mailet inte var säkert.
Största hotet är naturligtvis bilder, där kod lättare kan döljas.

Vad är en mask, trojan

Dessa är små program som ofrivilligt installeras i din dator när du öppnar en bild eller ett mail.
Programmet har till uppgift att öppna din dators portar och brandvägg, för att tillåta att man sedan tar kontroll över din dator och använder den i brottsligt syfte. Det kan gälla att stjäla dina koder eller använda din dator för otillåten reklam eller massatacker mot andra datorer. Den kan då också fungera för att skicka barnporr, utan att du märker någonting.

Vad du själv kan göra, är sedan att ha ett så fullgott skydd som möjligt, inbyggt i datorn, men också att lära dig ett visst skyddsbeteende, och sedan lita på att detta fungerar.

Normalt har en dator ett grundläggande skydd mot styrning och påverkan utifrån, en brandvägg
Angrepp kan bara komma in genom Internets portar, eller anslutning till yttre medier, som programskivor och disketter, när man gör installation eller läsning av filer.

Brandvägg

Windovs har en egen inbyggd brandvägg. En brandvägg är ett system som stoppar andra användare från att ta kontroll över din dator.
Det hindrar eller varnar också när din dator försöker att automatiskt koppla upp sig till en annan dator, för att ta emot eller skicka information som inte är känd eller kontrollerad.
Sådan uppkoppling kan också ta emot farlig virus eller information kan stjälas.
Det är du själv som bestämmer när det skall bli hål i brandväggen och något skall släppas igenom.

Godkänn aldrig kommunikation utan att du vet vad som sker och att källan är säker eller välkänd

Phishing
Detta är en kategori av metoder som blivit en allt vanligare, för att lura dig på pengar eller få reda på dina kontouppgifter.
Man skickar då försåtliga mail eller låter virus komma åt interna uppgifter, koder etc.
Man kan medvetet eller omedvetet öppna någon port, genom att svara ja i en ruta som dyker upp, eller genom mail
Se därför till att alltid veta exakt vad du svarar ja på, när du är ute på nätet, eller dessa rutor dyker upp i din dator. Svara inte om du inte är helt säker vad du svarar på, du kan få din dator kapad, eller godkänna dyra abbonemang etc.
Lämna heller aldrig ut viktig, personlig information om dig själv, konton etc. till en källa på nätet, oavsett om det verkar vara någon välkänd bank eller förtroendeingivande hemsida, mail etc.
Sådana uppgifter begärs aldrig av banker ex.vis. utan bara via brev.
Sådana uppgifter kan då öppna datorn, dess portar, för attacker och intrång, eller lura av dig pengar eller kontouppgifter.
Det finns hemsidor som försöker efterlikna banker eller som skickar mail där du skall svara på vissa frågor, se bild.

Antalet attacker har också ökat lavinartat, se diagram nedan. Uppfinningsrikedomen är enorm när det gäller att lura av folk viktig information. Det finns också mail som berättar att du har vunnit högsta vinsten på ett lotteri, och bara behöver skicka dina kreditkortsnummer eller andra personliga uppgifter.
Vissa ber dig också sätta in pengar på ett visst konto, för att få ut vinsten.
Vissa talar om att de har en mycket sjuk släkting och att de behöver ett litet bidrag omgående.


Öppna heller aldrig mail från okända personer
.

Speciellt gäller detta utländska mail.
Bilder och video från okända är naturligtvis farligt att öppna och titta på.
Dessa bilder kan innehålla dolda filer eller program, som då kan rikta attacker mot din dator.
Speciellt kring olika högtider och helger, är det populärt att skicka roliga gratulations och helghälsningar, där påskkycklingar hoppar omkring etc. Dessa hälsningar är ett fullständigt eldorado för skojare, där maskar finns med bland bilderna, som sedan infekterar datorn och öppnar den för attacker.
Påhittigheten är oändlig.
Du kan också högerklicka på en fil och begära virussökning av ditt virusprogram, innan du befattar dig med filen.
Virusprogram har ofta funktionen att blockera alla bilder som kommer in via mail. Detta meddelas via en gul linje överst på skärmen, under verktygsfältet. Du kan då själv klicka och bestämma öppning av bilderna. Denna funktion blockerar också s.k. PopUp fönster, som öppnar extra fönster med reklam, när du ansluter på nätet.
Var också uppmärksam på om virusprogrammet varnar för att datorn själv vill ansluta till en annan dator på nätet.


Datorns portar:
Sådana portar använder vi för att ta emot och skicka meddelanden över Internet, men dessa kanaler, in eller ut från en dator, får inte vara öppna, utan att dator och eventuell brandvägg kan kontrollera att inkommande information är godkänd och säker.

Bedragare har skapat program som automatiskt kan leta igenom miljoner datorer efter sådana öppna portar, bara för att rikta attacker mot dessa datorer. Hastigheten är 130 000 datorer per dygn.
I olyckliga fall, kan då program installeras på datorn, eller viktig information läsas av eller stjälas från datorn, som inloggningsuppgifter till konton etc.
Sådana angrepp kan också öppna portar, så att svårare angrepp sedan kan göras.
Datorn kan då också förvandlas till en server, utan att du har en aning om det. Din egen dator kan då börja skicka ut otillåten reklam, Spam eller virus till andra datorer, och bli ett hot för många andra användare.

Du kan själv kontrollera dessa portar, genom att ansluta till en internetsida för en säkerhetskontroll.
Sådana sidor är:
1. PTS hemsida, se en länk i nästa stycke, på "Testa din dator" Logga in på länken: och klicka på "Start"
En annan sida är: ShieldsUP, som du ser nedan.

Klicka på länken här, för att ansluta till sidan:
https://grc.com/x/ne.dll?bh0bkyd2
Klicka på knapparna i tabellen, för att kontrollera att dina portar är stängda eller att Spam inte kan skickas enkelt till din dator, via Messenger.
Du får också reda på ditt unika IP-nummer. Du är den enda i världen som har just detta nummer, vilket kan identifiera dig och vad du gör på datorn.

Gå också in på PTS (Post och telestyrelsen) hemsida om säkerhet.

Där hittar du också test av datorns portar och råd om hur du skyddar datorn.
Klicka på länken:  http://www.pts.se/Pts/Templates/TargetPage.aspx?id=34038&epslanguage=SV
Eller gå direkt till PTS testsida: https://www.testadatorn.se/

Lägg märke till att det finns ett tillägg, ett "S", efter http. Detta betyder att ett speciellt säkerhetssystem körs, vilket gör att systemet inte kan kapas.


Datorns skydd kan förstärkas och skall förstärkas med övervakningsprogram.
Sådana program är virusprogram av olika sort, liksom brandväggar och rensningsprogram för spionfiler, vilka övervakar allt som passerar datorn, eller datorns portar.

Installera ett virusprogram

Virusprogrammet kontrollerar alla körbara filer i datorn, med hjälp av ett bibliotek av tusentals kända virus.
Detta bibliotek måste uppdateras varje vecka, då världen producerar nya virus dagligen. Virusprogrammet kontrollerar också att inte virus kommer in i datorn genom mail, eller att obehörig reklam (Spam) tas emot. Det går också att blockera adresser där man skickar spam.

Virusprogrammet kan ställas in så att uppdatering sker automatiskt, så fort datorn startas och ansluts till Internet.

Gratis Virusprogram:
Det finns flera gratis virusprogram om du saknar, eller ännu inte bestämt dig för att köpa. Klicka på någon av länkarna för att hämta:

AVG Free: som du kan hämta på länken:
Programmet ger att mycket bra skydd, även som gratisversion, med båda kontroll av virus, men också kontroll av in och utgående e-post, kontroll av besökta hemsidor, phishing och Anti-Rootkit (gömda virus). Programmet kan också köras kombinerat med Ad-Aware.

http://download.cnet.com/AVG-Anti-Virus-Free-Edition-2012/3000-2239_4-10320142.html?tag=rb_content;contentBody;pop


Avast Free
Detta är också ett virusprogram med bra egenskaper och säkerhet: Klicka på länken för nedladdning

adda ned: länkhttp://www.avast.com/en-eu/free-antivirus-download

Microsoft:
Microsoft har också lanserat ett gratis virusprogram som nu har blivit världens mest använda. Detta heter Microsoft Security Esentials, och kan laddas ned från Microsoft hemsida. Klicka på länken:
http://www.microsoft.com/sv-se/security_essentials/default.aspx

Ad-Aware:
Det finns också ett fjärde virusprogram som är intressant att känna till och som heter Ad-Aware.
Hemsidan finns på länken:  http://www.mjukvara.se/Gratis-Ad-aware-2008
Detta program finns att hämta på länken:
http://www.lavasoft.com/

Programmet Ad-Aware finns också omtalat längre ned, under rubriken: "Någon tittar på vad du gör i datorn" Detta program har också en funktion som tar bort spionprogram.


Om ett virus upptäcks
:
Försök att ta bort viruset med programmets egna verktyg.
Eller använd systemåterställning (se underhåll).
Annars, anteckna filens namn och sökväg (var den finns i datorn).
Läs av sökvägen och se i vilken mapp filen ligger, eller försök att söka efter filen genom att klicka på Start och sedan sök. Skriv in filens namn för att hitta den, eller leta själv, och radera filen.
Sök också på virusprogrammets hemsida, efter virusets namn och se efter vad det har för verkan. Där finns ofta s.k. fixar, som letar reda på viruset och tar bort detta.
Du kan också använda ex.vis Symantecs hemsida för att söka  igenom din dator efter virus, om du saknar program, eller är osäker på om du har en smittad dator.
Klicka på länken:

http://security.symantec.com/sscv6/home.asp?langid=in&venid=sym&plfid=23&pkj=EEBNBWYSHSFVIGMKIIP&bhcp=1

Följ sedan instruktionerna


Ett virusprogram måste sedan kompletteras med en brandvägg:

Windows XP har redan en enkel brandvägg installerad, vilken räcker relativt långt.
Annars kan sådana laddas ned på nätet.
Zone Alarm är en sådan som kan laddas ned gratis, genom att klicka på länken nedan.

http://www.zonealarm.com/security/en-us/home.htm

Brandväggen föreslår godkännande av all kommunikation in och ut, eller kräver att du manuellt godkänner varje källa.

Använd Microsoft säkerhetsuppdateringar:

Man täpper kontinuerligt till säkerhetsluckor som upptäcks. Dessa skickas ut automatiskt eller kan hämtas genom att gå till http://
www.microsoftupdate.com    

Eller  länken:
http://windowsupdate.microsoft.com/

Automatisk hämtning kan också ställas in i XP, genom att klicka på kontrollpanelen och sedan på säkerhetscenter. Klicka sedan på ”Automatiska uppdateringar”.


Använd Microsoft egen gratis kontroll av datorn mot farliga filer:

Installera programmet Defender, på Microsoft hemsida. Programmet kontrollerar sedan regelbundet din dator. Detta program kan användas parallellt med andra virusprogram.
Klicka på länken:

http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=435bfce7-da2b-4a6a-afa4-f7f14e605a0d&displaylang=sv&Hash=Dn7d%2bxVPhDNzlixpAoHOHxWQXip4LG4yY1YSclOvHaV3JCXH719gMDNd7x3kbum7VypJy6aioCGU6gZohGyW%2fA%3d%3d

Klicka sedan på hämta i rutan.
Klicka på spara i den ruta som kommer upp.
Dubbelklicka sedan på den sparade filen och installera.

Någon tittar på vad du gör i datorn!

Cookies läggs in i din dator när du är inne på en viss sida, eller identifierar dig på nätet, för att hålla reda på om du varit inne tidigare och för att hålla reda på din varukorg etc. Dessa är normalt ofarliga, men det kan också följa med programfiler som gärna tittar efter vad du gör på andra nätsidor och skickar detta som statistik. Man vet inte vad dessa program och denna information används till och detta vill man ha bort. Det kan också installeras farligare filer.

Man använder då spionprogram, som rensar från sådana filer.
Det finns två vanliga program för detta, och de är gratis i sin light-version.

Ad-Aware, från Lavasoft, som du hittar på länken:

http://www.lavasoft.com/single/trialpay.php


Spybot,
som du hittar på länken:
http://www.safer-networking.org/sv/download/index.html
Detta program kontrollerar också alla ändringar som görs i operativsystemet och låter dig först godkänna dessa ändringar. Plötsliga ändringar, utan att du själv gör nya installationer, eller dyl. skall man då neka till.

Dessa spionfiler kommer in på alla möjliga sätt, när man har varit inne på en sida, eller om man har laddat ned något gratisprogram, ex.vis en skojig skärmsläckare.
Sök därför igenom datorn regelbundet.
Hur man skapar och förvarar lösenord

Använd aldrig kända namn på dig själv, dina barn, din hund ditt bilmärke eller siffer och bokstavskombinationer, personnummer registreringsnummer eller annat som har en känd koppling till dig själv och din familj.

Minst 8 tecken, varierande siffror, bokstäver, övriga tecken


Skapa svåra koder av enkla namn, använd Kodnyckel:
Du kan skriva in nya bokstäver eller tecken under alfabetets bokstäver. För att hitta lösningen på koden, behöver man bara sätta in alfabetet igen för att se vad varje tecken betyder, eller förskjuta alfabetet.
Förskjutet alfabet, nedan, sker genom att A i alfabetet flyttats 4 steg. Då blir A istället E o.s.v.

Alfabet:   A B C D E F G H I J K L M N O
Nyckel 1              A B C D E F G H I J K L
Nyckel 2              ! A ” B # C ¤ D % E & F

Skapa dolda koder som telefonnummer:
Skriver du upp en sifferkod, kan du jömma denna inne i andra siffror. Kom bara ihåg hur många siffror före och efter koden, du använder

00725-44
57653688Program för förvaring av lösenord:
Sparar alla lösenord i en krypterad databas
Öppnas genom ett Master, lösenord

Bra gratisalternativ:
Dessa program kan skapa krypterat lösenordsskydd på datorn eller på en separat USB-enhet (två olika program)


Password Safe
Lösenordsskydd för datorer som du kan ladda ned gratis genom att klicka på länken nedan.

http://passwordsafe.sourceforge.net/Roboform:
Ladd ned programmet, klicka på nedanstående länk för att komma till programmets hemsida

http://www.roboform.com/se/download.html


Tillbaka till Datorproblem