vampira_plan-9_from_outer-space
”Plan 9 From Outer Space” av Ed Wood - 59 / Njutafilms

Välkommen

Detta är min filmkunskapsbok som jag beslutat mig för att publicera på nätet. Alla texter och åsikter är mina. Det är kanske både på gott och ont. Jag tycker om all sorts bra och dåligt film. Sammanställningen är inte på något sätt en komplett filmhistorisk översikt utan bygger helt på mitt upplägg på undervisningen. Det är också därför det mesta är indelat i genréform.

Sidan vänder sig till mina elever men även till andra elever, lärare och alla som är filmintresserade som vill ha en enkel, personlig och subjektiv filmhistoria. Sidan kommer att uppdateras ibland då nya moment tillkommer i min undervisning.

Jag startade Filmkunskap 1995 med två lokala kurser i filmkunskap. Då fanns ingen kurslitteratur att tillgå så jag fick skriva en egen. Det är nu den som jag beslutat att presentera här.
Det är fritt att använda materialet i egen undervisning men inte att kopiera till egna trycksaker och produkter. Om du använder materialet i undervisning vore det trevligt om du kan referera till mig.

På sista sidan kommer jag lista med uppgifter till er lärare som ni kan använda i er undervisning.

Kontakta gärna mig via mail om ni har frågor till mig eller åsikter om materialet.

/ Lennart Samor