Alla bilder är publicerade med tillstånd av Njuta films och Studio S.


Referenser


 • Bra Böckers film & Tv lexikon 1
 • Bra Böckers film & Tv lexikon 2
 • Bonners stora film & videoguide
 • Filmens historia 1, Pionjärtiden 1880 - 1920: Rune Waldekranz
 • Filmens historia 1, Guldåldern 1920 - 1940: Rune Waldekranz
 • Filmens historia 1, Förändringens vind 1940 - 1990: Rune Waldekranz
 • A history of narative film: Cook
 • Cinema, the first hundred years: David Shipman
 • Eisenstein: Bengt Idestam Almquist
 • Horror movies: Octopus
 • Norstedts Filmlexikon
 • Filmen i Sverige: Leif Furehammar
 • Fem essäer om film: Leif Furehammar
 • Så minns jag Charlie: Jerry Epstein
 • Hard Boiled, Great lines from classic noir films: Peggy Thompson och Saeko Usukawa
 • Video and Movieguide: Leonard Martin
 • Fakta om film: Gunnar Oldin
 • Bilder: Ingmar Bergman
 • Garbo filmen vi aldrig fick se: Eugen Semitjov
 • Walking with Garbo: Raymond Daum
 • Filmstjärnor: Bengt Forslund
 • Filmen semoitik och filmestetiska frågor: jurij Lotman
 • Filmregi Alf Sjöberg: Gunnar Lundin
 • Våldet mot ögat: Filmforskare om film och videoskräck
 • New cinema in Europe: Roger Manvell
 • Kieslowski om Kieslowski: Kieslowski
 • Jag själv: Lauren Bacall
 • Sido effekter: Woody Allen
 • Directors A-Z: Geoff Andrew
 • The Great movie komedians: Leonard Maltin
 • 200 filmer för filmkunskap: Gerth Ekstrand
 • Filmtidskrifter:
 • Totalfilm nr 1-5
 • Film & video
 • Chaplin
 • Zoom
 • Kinaraapport 4/2004 Tema Film kinarapport.