Att placera eller röra kameran

Det andra sättet är naturligtvis att röra kameran på olika sätt. De fyra vanligaste sätten är följande:
1. Att flytta hela kameran. Exempelvis på en vagn eller kran. sk Åkning.
2. Att zooma med kameran och på så sätt komma närmare.
3. Att vrida kameran uppifrån och ned. Det är en sk tiltning.
4. Att vrida kameran horisontellt. En sk panorering.
5. Ett femte sätt som är vanligt i skräckfilm är att kameran får agera vad någon ser. Exempelvis en mördare som kikar in genom ett fönster. Det kallas för att man använder en Subjektiv kamera.

kamera- rörelse2 Panoreringkamera: rörelseTiltning


Bildutsnitt och bildberättande

Serietidningar och filmer har ett ganska likt sätt att berätta med bilder. När filmen kan visa allt så måste serien låta oss förstå vad som händer mellan två rutor. Även om filmen kan visa oss allt som händer brukar det vara väldigt tråkigt. Ni har säkert genomlidigt någon hemvideofilm där 45 minuter oklippt material gör snarare att tiden känns som 2 timmar. Så filmen ”lurar” oss genom att klippa i tid för att få upp ett tempo. När man klipper i en film så brukar man variera bildvinklarna på samma sätt som serietecknarna knåpar ihop en ruta mer spännande än den andra. Det är dock ingen slump hur detta brukar visas i film och serier.

Oftast startar man en scen med att visa en totalbild av var man befinner sig för att sedan leta sig närmare in i bilden. Det kan vara en svepande kamera över Manhattan eller en bild på ett hus. Då förstår vi att vi befinner oss i detta hus på Manhattan. Sedan får vi oftast se rummet i sin helhet då vi ser alla personerna i helfigur innan den vanliga halvbilden används.

Oftast används halvbild vid en konversation mellan personer i filmer, eventuellt närbild. En extrem närbild är bara i speciella tillfällen då vi skall bli uppmärksam på någon detalj.

Man delar in bilderna i olika kategorier som används. Det är egentligen beskärningar av samma bild.
Totalbild, helbild, halvbild, närbild och extrem närbild.
Det är ofta nödvändigt att använda dessa bildkompositioner då en film i enbart helbildsutsnitt oftast kan bli outhärdlig att se. Men det går naturligtvis att frångå dessa regler medvetet. Roy Anderssons ”Sånger från andra våningen” är exempelvis nästen uteslutet gjord med total och helbilder. Det fungerar dock alldeles utmärkt i detta fall.
Dessa utsnitt kombineras alltid med hur kameran är stillastående eller förflyttar sig. Dvs en bild kan exempelvis börja i en helbild och zoomas in till en närbild samtidigt som det är i ett grodperspektiv.


Totalbild

Pasted Graphic
Mysteriet i Mouthe / Poupoupidou: Gérald Hustache-Mathieu - 11 / Njutafilms

Helbild

j renoir
La règle du jeu / spelets regler: Jean Renoir -39 / studio s entertainment

Halvbild

j renoir:halvbild

Närbild

j renoir:närbild

Extrem närbild

j renoir: extrem närbild