Pasted Graphic 1

Huvudkaraktär/Protagonisten
är en dynamiskt karaktär som utvecklas under filmen. Eftersom han / hon vill förändra sin situation vid filmens början.
Inre ett yttre mål.

Skugg och kontrastroll
uppträder parallellt i skuggan av huvudpersonen. Genomgår ofta samma förvandling / utveckling men med ett annat resultat.

Antagonisten
är en karaktär som står i vägen för huvudkaraktärens/protagonistens utveckling. Är ofta en statisk figur fars funktion i historien
finns för att skapa konflikt i filmen.

Hjälten
finns till hand för huvudpersonen för att ge honom / henne råd och har ofta egenskaper som är till nytta för huvudrollen.

Närmaste relation
är den karaktär som de övriga kan anförtro sig åt. Den kanal för oss att komma åt känslorna hos de medverkande.